Số hóa dữ liệu thành tri thức, thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục

Ngày 26/5, CMC Telecom phối hợp cùng AWS tổ chức Hội thảo về giáo dục với chủ đề “Số hóa dữ liệu thành tri thức” nhằm trao đổi về các xu hướng công nghệ đang được áp dụng và vai trò của nền tảng dữ liệu trong lĩnh vực giáo dục ngày nay.

Tăng tốc chuyển dịch Cơ sở hạ tầng Doanh nghiệp lên AWS Cloud

Trong bài đăng blog này, CMC Telecom sẽ khám phá năm nguyên tắc hướng dẫn hàng đầu mà CMC Telecom khuyến nghị bạn cần giải quyết trước khi bắt đầu quá trình chuyển đổi quy mô lớn từ cơ sở hạ tầng tại chỗ On-Premises lên đám mây AWS. CMC Telecom nhận ra việc chuyển…