[wpseo_breadcrumb]

Cloud Migration Service

Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp của bạn với AWS Cloud

và CMC Telecom

Vấn đề của các doanh nghiệp

Giải pháp

Việc di chuyển sang AWS Cloud đang là một bước đi chiến lược của nhiều doanh nghiệp nhằm:

  • Nâng cao Bảo mật, Tin cậy
  • Tối ưu hóa Chi phí
  • Tăng Hiệu quả quản lý dữ liệu
  • Cải thiện khả năng Hợp tác
  • Mở rộng nhanh chóng

Đối tác được chứng nhận từ AWS

CMC Telecom tự hào được AWS cấp chứng nhận đối tác Tư vấn triển khai Dịch vụ Migration (Migration Services Competency), một sự ghi nhận chất lượng và năng lực của đội ngũ CMC Telecom trong việc hiểu nhu cầu của khách hàng và có kinh nghiệm trong nhiều bài toán khác nhau

migration-competency-badge

Dịch chuyển lên AWS Cloud dễ dàng
và yên tâm hơn với CMC Telecom

Quy trình triển khai
chuyên nghiệp

Chiến lược Migration