Trang chủ / Dịch vụ / Cloud Migration Service

Cloud Migration Service

Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp của bạn với AWS Cloud

và CMC Telecom

Vấn đề của các doanh nghiệp

Giải pháp

Việc di chuyển sang AWS Cloud đang là một bước đi chiến lược của nhiều doanh nghiệp nhằm:

  • Nâng cao Bảo mật, Tin cậy
  • Tối ưu hóa Chi phí
  • Tăng Hiệu quả quản lý dữ liệu
  • Cải thiện khả năng Hợp tác
  • Mở rộng nhanh chóng

Đối tác được chứng nhận từ AWS

CMC Telecom tự hào được AWS cấp chứng nhận đối tác Tư vấn triển khai Dịch vụ Migration (Migration Services Competency), một sự ghi nhận chất lượng và năng lực của đội ngũ CMC Telecom trong việc hiểu nhu cầu của khách hàng và có kinh nghiệm trong nhiều bài toán khác nhau

migration-competency-badge

Dịch chuyển lên AWS Cloud dễ dàng
và yên tâm hơn với CMC Telecom

CMC Telecom Migration Framework

Các kịch bản Migration

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thông tin cơ bản

Họ và Tên

Dữ liệu đầu vào

Selected Value: 0
Selected Value: 0
Selected Value: 0
Workload đang sử dụng
Agreement