Trang chủ / Dịch vụ / Cloud Managed Service

Cloud Managed Service

Bảo đảm hoạt động ổn định và tập trung phát triển kinh doanh

Xu hướng sử dụng Managed Service

Dịch vụ Cloud Managed Service ngày càng quan trọng trong bối cảnh kỷ nguyên số hóa.

Doanh nghiệp cần sự chuyên nghiệp để quản lý, bảo mật, và tối ưu hóa hệ thống điện toán đám mây từ các tác vụ hàng ngày:

  • Quản lý hạ tầng IT
  • Theo dõi hệ thống ứng dụng
  • Đảm bảo an toàn thông tin
  • Xử lý yêu cầu của các bộ phận

Giải pháp

Dịch vụ Managed Service của CMC Telecom đảm bảo hoạt động ổn định và tối ưu hóa hệ thống.

Chúng tôi giám sát, bảo mật, và tối ưu hóa liên tục, để bạn có thể tập trung phát triển kinh doanh mà không cần lo lắng về hạ tầng công nghệ.

MSP Là Gì?

Managed Service Provider (MSP) là những công ty cung cấp dịch vụ quản lý hạ tầng và hệ thống CNTT thay cho khách hàng.

Cloud MSP như CMC Telecom cung cấp dịch vụ từ vận hành, bảo trì, bảo mật, theo dõi, báo cáo… cho hệ thống CNTT đảm bảo theo SLA được định sẵn.

Ai cần dịch vụ MSP?

Các doanh nghiệp nhỏ (SMB) với đội ngũ IT giới hạn có thể sử dụng MSP để đáp ứng các công việc hàng ngày.

Các doanh nghiệp lớn (Enterprise) muốn tập trung hơn vào phát triển kinh doanh có thể outsource việc quản lý, đảm bảo hạ tầng, dịch vụ CNTT cho MSP.

Dịch vụ
Cloud Managed Service
từ CMC Telecom

Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống cloud AWS sẽ giúp các doanh nghiệp quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên và đảm bảo business hoạt động trơn tru

Chúng tôi có thể làm gì?