New releases

CMC Cloud Management Platform

Nền tảng quản lý cloud tiện dụng và hiệu quả

Đăng nhập

Khởi nguồn từ sự thấu hiểu
những khó khăn của khách hàng
khi quản lý hạ tầng AWS Cloud

Quản lý tài nguyên đám mây

  • Kiểm soát tài nguyên sử dụng trên 1 dashboard tập trung
  • Theo dõi Tổng hợp và Chi tiết theo từng dịch vụ

 

Quản lý chi phí
đám mây

  • Kiểm soát chi phí theo ngày, tháng
  • Theo dõi xu hướng sử dụng và đưa ra gợi ý tối ưu chi phí

 

Tăng cường bảo mật & tuân thủ

  • Quét và đề xuất cách khắc phục các vấn đề bảo mật
  • Trạng thái tuân thủ theo thời gian thực các tiêu chuẩn bảo mật như PCI DSS, NIST, CIS, HIPAA…