Cloud Solutions

CMC SecureZone

Quản lý bảo mật an toàn, tối ưu hoá qúa trình triển khai cùng CMC SecureZone

CMC SecureZone là gì?

Giải pháp giúp khởi tạo môi trường AWS Landing Zone an toàn, tuân thủ cho các doanh nghiệp khi dịch chuyển lên đám mây AWS bằng cách sử dụng tiêu chuẩn và quy định của ngành như CIS, PCI DSS, NIST,…, giúp khách hàng an tâm về bảo mật và tuân thủ ngay từ khởi đầu chuyển đổi sang Public Cloud.

Tại sao nên sử dụng giải pháp này
do CMC Telecom cung cấp?

Cách thức hoạt động của CMC SecureZone