Cloud Solutions

CMC Watcher

Chủ động kiểm soát, quản lý chi phí vận hành cùng CMC Watcher

CMC Watcher là gì?

CMC Watcher là giải pháp theo dõi và cảnh báo chi phí đám mây được cung cấp bởi CMC Telecom cho khách hàng của mình.

Tại sao nên sử dụng giải pháp này
do CMC Telecom
cung cấp?

Giải pháp này giúp bảo vệ ngân sách
của các doanh nghiệp, đồng thời
tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên đám mây.

Bước 01

CMC Watcher được tích hợp sẵn khi Khách hàng sử dụng dịch vụ Cloud Billing của CMC Telecom.

Bước 02

Khi CMC Watcher đưa ra cảnh báo lỗi hay sự cố, CMC Telecom theo dõi liên tục những cảnh báo này.

Bước 03

Khi có cảnh báo, đội ngũ vận hành của CMC Telecom sẽ xử lý ngay lập tức và thông báo lại kết quả với Khách hàng.

Bước 04

Thông báo lại kết quả với Khách hàng.