Cloud Services

Cloud Optimization

Tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh khi sử dụng dịch vụ Cloud Optimization từ CMC Telecom

Vấn đề doanh nghiệp thường đối mặt khi tối ưu hóa đám mây

Giải pháp

Khi doanh nghiệp chuyển đổi hạ tầng thành công sang đám mây AWS, việc tối ưu hóa hệ thống để đạt hiệu quả cao trong việc phát triển và vận hành các ứng dụng trở thành một bài toán khó khăn. Với Cloud Optimization từ CMC Telecom, doanh nghiệp có thể:

  • Tối ưu hóa tài nguyên
  • Cải thiện hiệu suất
  • Quản lý chi phí hiệu quả

Dịch vụ Cloud Optimization từ CMC Telecom –
Giúp Doanh nghiệp tối ưu hóa hệ thống trên AWS Cloud

Quy trình đánh giá “3R”

Chúng tôi thấu hiểu những nỗi lo của doanh nghiệp khi dịch chuyển sang AWS Cloud, Với một quy trình chuyên nghiệp, việc vận hành và hoạt động trên AWS Cloud trở nên dễ dàng và tin cậy hơn bao giờ hết

Timeline triển khai