Cloud Services

Cloud Billing Service

Tối ưu hóa Chi phí cloud với Dịch vụ Billing của CMC Telecom. Chính xác, An toàn, và Được Tùy chỉnh để Tối đa hóa Hiệu quả Đầu tư AWS của bạn.

Vấn đề của khách hàng

Với hơn 15 năm thành lập và phát triển, CMC Telecom thấu hiểu các vấn đề đang giữ chân các doanh nghiệp khi tăng tốc chuyển đổi số.

Dịch vụ Billing
từ CMC Telecom

Lợi ích Cloud Billing Service

Thanh toán đơn giản

Nhận hóa đơn tổng hợp cho tất cả các dịch vụ, dễ dàng theo dõi chi tiêu

 • Thanh toán có thể được thực hiện bằng nội tệ, tránh sự phức tạp và phí quy đổi tỷ giá
 • Việc thực hiện thuế được xử lý bởi CMC Telecom, đơn giản hóa quy trình cho khách hàng
 • Hạn thanh toán dài hơn so với việc thanh toán trực tiếp cho AWS

Thanh toán tập trung

Nhận hóa đơn bằng VND (bao gồm tất cả các loại thuế) với các tùy chọn và điều khoản thanh toán linh hoạt

 • Nhận một hóa đơn duy nhất cho tất cả các dịch vụ AWS đã sử dụng
 • Quản lý việc sử dụng dễ dàng hơn với chế độ xem hợp nhất
 • Phân tích việc sử dụng trên nhiều tài khoản
 • Đơn giản hóa quy trình thanh toán với một lần thanh toán
 • Tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro sai sót trong thanh toán

Tiết kiệm chi phí

Cung cấp giá chiết khấu hoặc các gói đặc biệt và lời khuyên về cách tối ưu hóa việc sử dụng và giảm chi phí

 • Thanh toán có thể được thực hiện bằng nội tệ, tránh sự phức tạp và phí quy đổi tỷ giá
 • Việc thực hiện thuế được xử lý bởi CMC Telecom, đơn giản hóa quy trình cho khách hàng
 • Hạn thanh toán dài hơn so với việc thanh toán trực tiếp cho AWS

Được bảo vệ

Giám sát và cảnh báo các khoản phí bất thường và chi phí tăng đột biến 24/7 bằng giải pháp CMC Watcher

 • Thanh toán có thể được thực hiện bằng nội tệ, tránh sự phức tạp và phí quy đổi tỷ giá
 • Việc thực hiện thuế được xử lý bởi CMC Telecom, đơn giản hóa quy trình cho khách hàng
 • Hạn thanh toán dài hơn so với việc thanh toán trực tiếp cho AWS