Trang chủ / Dịch vụ / Cloud Landing Zone

Cloud Landing Zone

Bắt đầu hành trình lên mây với một nền móng vững chãi

Tìm Hiểu thêm

Vấn đề của khách hàng

Giải pháp

Để việc chuyển đổi sang AWS Cloud của doanh nghiệp đạt hiệu quả tối đa, CMC Telecom cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ Cloud Landing Zone.

Đây là điểm khởi đầu cho hành trình chuyển đổi hệ thống sang đám mây AWS, giúp doanh nghiệp triển khai và thiết lập môi trường trên nền tảng Cloud một cách an toàn, chuẩn hóa và bền vững

Strategic Planning

Kế hoạch dài hạn

Scalable Architecture

Sẵn sàng để mở rộng

Best Practices

Xây dựng từ những bài học tốt nhất

Những cột trụ quan trọng của Landing Zone

Triển khai AWS Landing Zone nhanh chóng với CMC SecureZone

Giải pháp triển khai Landing Zone tích hợp những dịch vụ bảo mật được cấu hình sẵn theo những best practices và security framework

Tìm Hiểu thêm