Annalise.ai tìm ra giải pháp kết nối phù hợp nhất

Về Annalise.AI Annalise.AI là một trong những công ty ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành y học nhằm giúp các bác sĩ chuẩn đoán “X-quang lồng ngực vằng AI”. Theo đó, Annalise.AI sẽ sử dụng dữ liệu từ hàng triệu kết quả hình ảnh đã được thẩm định từ các bác sĩ chuyên…