VTV go và sứ mệnh truyền tải hàng triệu nội dung online độ trễ thấp từ giải pháp AWS Direct Connect

Về VTVgo VTVgo là sản phẩm truyền thông của Đài Truyền hình Việt Nam, cho phép hàng triệu khán giả xem trực tiếp các nội dung truyền thông, sự kiện và được ghi lại mọi lúc mọi nơi. VTVgo cung cấp kho nội dung truyền thông lớn nhất có bản quyền trên hầu hết các…