Posted on

VTV Go and the mission of delivering millions of online content with low latency through the AWS Direct Connect solution - CMC Telecom.

Về VTVgo VTVgo là sản phẩm truyền thông của Đài Truyền hình Việt Nam, cho phép hàng triệu khán giả xem trực tiếp các nội dung truyền thông, sự kiện và được ghi lại mọi lúc mọi nơi. VTVgo cung cấp kho nội dung truyền thông lớn nhất có bản quyền trên hầu hết các…