Posted on

Many businesses receive positive signals from the Technology Event for the manufacturing industry

On July 28, the event 'Smart Manufacturing – Unlocking Potential with AWS & SAP' received positive responses, fostering open exchanges between businesses and IT units on challenges, barriers, digital transformation roadmaps, and practical solutions.

Posted on

AWS đón đầu nhu cầu cloud tại Việt Nam với AWS Local Zone đầu tiên ở Hà Nội

Amazon Web Services (AWS) vừa công bố đầu tư xây dựng AWS Local Zone tại Hà Nội, với mục tiêu phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng tại Việt Nam. AWS Local Zone mới này hứa hẹn mang lại khả năng kết nối nhanh hơn và giảm độ trễ xuống dưới 10…