THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Cập nhật lần cuối: 27/6/2024

1. Giới thiệu

CMC Telecom cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của quý khách. Thông báo về Quyền riêng tư này (“Thông báo”) mô tả chi tiết cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách khi quý khách sử dụng các trang web, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm của CMC Telecom tại Việt Nam (gọi chung là “Dịch vụ CMC Telecom”).

Thông báo này áp dụng cho tất cả khách hàng, người dùng và đối tác của CMC Telecom tại Việt Nam. Bằng việc sử dụng Dịch vụ CMC Telecom, quý khách đồng ý với các điều khoản được nêu trong Thông báo này.

2. Thông tin Cá nhân Chúng tôi Thu thập

2.1. Thông tin quý khách cung cấp trực tiếp:

 • Thông tin cá nhân cơ bản: họ tên, ngày sinh, giới tính, số CMND/CCCD/Hộ chiếu
 • Thông tin liên hệ: địa chỉ, số điện thoại, email
 • Thông tin doanh nghiệp (đối với khách hàng tổ chức): tên doanh nghiệp, mã số thuế, thông tin người đại diện
 • Các tài liệu xác minh: bản sao CMND/CCCD, hộ khẩu, giấy phép kinh doanh
 • Thông tin khác quý khách cung cấp khi liên hệ với chúng tôi

2.2. Thông tin chúng tôi thu thập tự động:

 • Thông tin thiết bị: loại thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt, địa chỉ IP
 • Thông tin sử dụng dịch vụ: lịch sử truy cập, thời gian sử dụng, tính năng được sử dụng
 • Dữ liệu lưu lượng: băng thông sử dụng, thời gian kết nối, địa chỉ IP nguồn và đích
 • Thông tin vị trí (nếu được cho phép): tọa độ GPS, thông tin vị trí từ mạng di động hoặc Wi-Fi
 • Dữ liệu từ cookies và công nghệ theo dõi tương tự

2.3. Thông tin từ các nguồn khác:

 • Thông tin từ đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi
 • Thông tin từ các nguồn công khai hợp pháp
 • Thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước (nếu được phép theo quy định pháp luật)

3. Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân

CMC Telecom sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích sau:

3.1. Cung cấp và quản lý Dịch vụ CMC Telecom:

 • Xử lý đơn đăng ký và kích hoạt dịch vụ
 • Xác thực và quản lý tài khoản của quý khách
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng
 • Xử lý thanh toán và lập hóa đơn
 • Gửi thông báo quan trọng về dịch vụ

3.2. Cải thiện và phát triển Dịch vụ CMC Telecom:

 • Phân tích xu hướng sử dụng và hành vi khách hàng
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới
 • Tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định của hệ thống
 • Đo lường và cải thiện chất lượng dịch vụ

3.3. Tiếp thị và truyền thông:

 • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi (với sự đồng ý của quý khách)
 • Thực hiện khảo sát và nghiên cứu thị trường
 • Cá nhân hóa trải nghiệm và đề xuất sản phẩm, dịch vụ phù hợp

3.4. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp:

 • Phát hiện, ngăn chặn và điều tra các hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp
 • Bảo vệ an ninh mạng và an toàn thông tin
 • Giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi

3.5. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý:

 • Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành
 • Đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Thực hiện nghĩa vụ báo cáo và lưu trữ theo quy định

4. Cơ sở Pháp lý cho việc Xử lý Thông tin cá nhân

CMC Telecom xử lý thông tin cá nhân của quý khách dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

 • Thực hiện hợp đồng: Khi việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng với quý khách hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của quý khách trước khi ký kết hợp đồng.
 • Nghĩa vụ pháp lý: Khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải xử lý thông tin cá nhân của quý khách.
 • Lợi ích hợp pháp: Khi việc xử lý là cần thiết cho các lợi ích hợp pháp của CMC Telecom hoặc bên thứ ba, trừ khi lợi ích hoặc quyền và tự do cơ bản của quý khách đòi hỏi phải bảo vệ thông tin cá nhân.
 • Sự đồng ý: Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ xin sự đồng ý của quý khách trước khi xử lý thông tin cá nhân (ví dụ: cho mục đích tiếp thị trực tiếp).

5. Cách Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân

CMC Telecom cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba vì mục đích thương mại. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin trong các trường hợp sau:

5.1. Với các đơn vị cung cấp dịch vụ:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp, bảo trì và cải thiện Dịch vụ CMC Telecom. Các đơn vị này bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật và chỉ được phép sử dụng thông tin cho mục đích cụ thể mà chúng tôi chỉ định.

5.2. Trong giao dịch kinh doanh:

Trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi có thể chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bên nhận thông tin sẽ tiếp tục bảo vệ thông tin theo Thông báo này.

5.3. Tuân thủ pháp luật:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khi được yêu cầu bởi luật pháp, quy định hoặc thủ tục pháp lý, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của CMC Telecom, khách hàng của chúng tôi hoặc công chúng.

5.4. Với sự đồng ý của quý khách:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân trong các trường hợp khác với sự đồng ý rõ ràng của quý khách.

6. Bảo mật Thông tin

CMC Telecom áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Các biện pháp này bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải và lưu trữ
 • Hệ thống tường lửa và phát hiện xâm nhập tiên tiến
 • Kiểm soát truy cập nghiêm ngặt và xác thực đa yếu tố
 • Đào tạo nhân viên về bảo mật thông tin và quyền riêng tư
 • Đánh giá và kiểm tra bảo mật định kỳ

Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.

7. Quyền của Khách hàng

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quý khách có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

7.1. Quyền truy cập:

Quý khách có quyền yêu cầu xác nhận liệu chúng tôi có đang xử lý thông tin cá nhân của quý khách hay không và nếu có, quý khách có quyền truy cập thông tin đó.

7.2. Quyền chỉnh sửa:

Quý khách có quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ.

7.3. Quyền xóa:

Trong một số trường hợp nhất định, quý khách có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.

7.4. Quyền hạn chế xử lý:

Quý khách có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp cụ thể.

7.5. Quyền phản đối:

Quý khách có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định, bao gồm cả việc xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

7.6. Quyền rút lại sự đồng ý:

Trong trường hợp việc xử lý dựa trên sự đồng ý của quý khách, quý khách có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào.

Để thực hiện các quyền trên, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin trong mục “Liên hệ” dưới đây. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của quý khách và phản hồi trong thời gian sớm nhất có thể, không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

8. Lưu giữ Thông tin cá nhân

CMC Telecom lưu giữ thông tin cá nhân của quý khách trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích nêu trong Thông báo này, trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi pháp luật. Tiêu chí để xác định thời gian lưu giữ bao gồm:

 • Thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ CMC Telecom
 • Thời hạn của hợp đồng với quý khách
 • Nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi
 • Khuyến nghị của cơ quan quản lý
 • Thời gian cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CMC Telecom

Khi thông tin cá nhân không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh hóa thông tin đó một cách an toàn.

9. Cookies và Công nghệ Tương tự

9.1. Cookies là gì?

Cookies là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của quý khách khi quý khách truy cập trang web. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp thông tin cho chủ sở hữu trang web.

9.2. Cách chúng tôi sử dụng cookies:

CMC Telecom sử dụng cookies và công nghệ tương tự để:

 • Ghi nhớ tùy chọn và cài đặt của quý khách
 • Cung cấp nội dung phù hợp và cá nhân hóa
 • Phân tích lưu lượng truy cập và hành vi người dùng
 • Cải thiện hiệu suất và bảo mật của trang web
 • Hỗ trợ các tính năng đăng nhập và xác thực

9.3. Các loại cookies chúng tôi sử dụng:

 • Cookies cần thiết: Cần thiết cho hoạt động cơ bản của trang web
 • Cookies hiệu suất: Giúp chúng tôi phân tích cách quý khách sử dụng trang web
 • Cookies chức năng: Ghi nhớ các lựa chọn của quý khách để cải thiện trải nghiệm
 • Cookies tiếp thị: Được sử dụng để cung cấp quảng cáo phù hợp

9.4. Kiểm soát cookies:

Quý khách có thể kiểm soát và/hoặc xóa cookies theo ý muốn. Quý khách có thể xóa tất cả cookies đã có trên thiết bị và có thể cài đặt hầu hết các trình duyệt để ngăn chặn việc đặt cookies. Tuy nhiên, nếu làm vậy, quý khách có thể phải điều chỉnh một số tùy chọn theo cách thủ công mỗi khi truy cập trang web và một số dịch vụ và chức năng có thể không hoạt động.

10. Chuyển giao thông tin quốc tế

CMC Telecom chủ yếu xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, ví dụ khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quốc tế hoặc khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ CMC Telecom.

Khi chuyển giao thông tin cá nhân ra nước ngoài, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng:

 • Việc chuyển giao tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân
 • Có các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng (ví dụ: điều khoản hợp đồng chuẩn, quy tắc doanh nghiệp ràng buộc)
 • Quốc gia nhận thông tin có mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương hoặc cao hơn Việt Nam

11. Thông tin Cá nhân của Trẻ em

Dịch vụ CMC Telecom không được thiết kế hoặc hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu quý khách dưới 16 tuổi, vui lòng không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi.

Nếu chúng tôi phát hiện rằng đã vô tình thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi.

12. Liên kết đến Trang Web Khác

Dịch vụ CMC Telecom có thể chứa các liên kết đến trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Thông báo về Quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ đó. Chúng tôi khuyến khích quý khách đọc các chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào mà quý khách truy cập từ Dịch vụ CMC Telecom.

13. Thay đổi đối với Thông báo này

Chúng tôi có thể cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư này theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn xử lý thông tin của chúng tôi hoặc nghĩa vụ pháp lý. Khi có thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách thông qua email hoặc thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích quý khách xem xét Thông báo này định kỳ để biết thông tin mới nhất về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

14. Liên hệ

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến Thông báo về Quyền riêng tư này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Viễn thông CMC (CMC Telecom)
Địa chỉ: Tòa nhà CMC, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: privacy@cmctelecom.vn
Số điện thoại: 1900 2020

Chúng tôi sẽ nỗ lực để giải quyết mọi thắc mắc hoặc quan ngại của quý khách một cách kịp thời và hiệu quả.

15. Hiệu lực

Thông báo về Quyền riêng tư này có hiệu lực từ ngày 27/6/2024 và thay thế tất cả các phiên bản trước đó.

Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ CMC Telecom, quý khách xác nhận rằng quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này.