[wpseo_breadcrumb]

CMC SecureZone

Manage security and optimize implementing Cloud with CMC SecureZone

What is CMC SecureZone?

Giải pháp giúp khởi tạo môi trường AWS Landing Zone an toàn, tuân thủ cho các doanh nghiệp khi dịch chuyển lên đám mây AWS bằng cách sử dụng tiêu chuẩn và quy định của ngành như CIS, PCI DSS, NIST,…, giúp khách hàng an tâm về bảo mật và tuân thủ ngay từ khởi đầu chuyển đổi sang Public Cloud.

Why us
do CMC Telecom cung cấp?

Cách thức hoạt động của CMC SecureZone