Posted on

On-demand | Webinar – Tăng cường phòng thủ và đối phó ransomware hiệu quả cùng AWS

Trong buổi webinar này, các chuyên gia của CMC Telecom và AWS Vietnam sẽ chia sẻ về:
– Cách thức tự động phát hiện các mối đe dọa và xử lý sự cố bảo mật với các dịch vụ của AWS như Amazon GuardDuty, Amazon Inspector và AWS Security Hub.
– Các biện pháp đối phó hiệu quả trước ransomware, đảm bảo dữ liệu không bị mất mát và dịch vụ được phục hồi nhanh chóng khi xảy ra thảm họa.
– Kiến trúc bảo mật và các chiến lược để xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp trên nền tảng điện toán đám mây AWS.

Posted in VOD
Posted on

On-demand | Webinar – Sẵn sàng đối phó thảm họa với các giải pháp DR trên AWS

Webinar có sự chia sẻ của các chuyên gia từ CMC Telecom và các kiến trúc sư giải pháp từ AWS Vietnam về:
– Khả năng phục hồi của hệ thống trên AWS
– Các chiến lược Disaster Recovery hiệu quả
– Các bài học kinh nghiệm thực tế
– Demo phương án DR tối ưu

Posted in VOD
Posted on

On-demand | Webinar – Chiến lược toàn diện bảo vệ tài sản số trên AWS

Webinar sẽ có sự chia sẻ của các chuyên gia từ CMC Telecom và các kiến trúc sư giải pháp từ AWS Vietnam về:
– Khả năng phục hồi của hệ thống trên AWS
– Các chiến lược Disaster Recovery hiệu quả
– Các bài học kinh nghiệm thực tế
– Các mẹo hay để tối ưu hóa cài đặt DR

Posted in VOD