Posted on

Tối ưu quy trình phát triển phần mềm trên AWS Cloud với AWS DevOps Sagas

AWS DevOps Sagas giúp doanh nghiệp tối ưu và hiện đại hoá quy trình phát triển phần mềm trên AWS Cloud. Từ đó rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường khả năng đáp ứng của tổ chức.   Được biết, AWS DevOps Sagas là…