Sự cố lộ thông tin người dùng ngân hàng cần được phân tích kỹ

Trong bài đăng blog này, CMC Telecom sẽ khám phá năm nguyên tắc hướng dẫn hàng đầu mà CMC Telecom khuyến nghị bạn cần giải quyết trước khi bắt đầu quá trình chuyển đổi quy mô lớn từ cơ sở hạ tầng tại chỗ On-Premises lên đám mây AWS. CMC Telecom nhận ra việc chuyển…

Đã đăng trong Blogs

CMC Telecom tham dự hội thảo chuyển đổi số “CxO Panel”

Trong bài đăng blog này, CMC Telecom sẽ khám phá năm nguyên tắc hướng dẫn hàng đầu mà CMC Telecom khuyến nghị bạn cần giải quyết trước khi bắt đầu quá trình chuyển đổi quy mô lớn từ cơ sở hạ tầng tại chỗ On-Premises lên đám mây AWS. CMC Telecom nhận ra việc chuyển…

Đã đăng trong Blogs