PTSC đổi mới hệ thống ERP: Câu chuyện về sự chuyển mình lên AWS

PTSC lựa chọn CMC Telecom là đối tác triển khai AWS Cloud Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) là thành viên chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam – PVN), tập đoàn hàng đầu trong ngành dầu khí tại Việt Nam. PTSC…