Hội thảo “Smart Manufacturing – Mở khóa tiềm năng với AWS & SAP”

Quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, luôn tồn tại lực cản từ nội tại và bên ngoài doanh nghiệp như khó khăn trong tích hợp các giải pháp công nghệ số, thiếu năng lực – các kỹ năng chuyên môn, các kiến thức cần thiết để phát triển,… Vậy doanh nghiệp cần chuẩn bị những hành trang gì và lên chiến lược như thế nào để chuyển đổi số thành công? Nhằm tháo gỡ khúc mắc cho doanh nghiệp Sản xuất, hội thảo “Smart Manufacturing: Mở khoá cơ hội với SAP và AWS” đặt mục tiêu giúp các doanh nghiệp hiểu rõ về tình hình kinh tế, đón đầu xu thế thị trường và công nghệ, đồng thời nắm bắt những cơ hội, thách thức trong doanh nghiệp của mình và loại bỏ rào cản của doanh nghiệp với công nghệ số.

Lợi ích
doanh nghiệp tham gia

Nội dung chương trình

14:00

Quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, luôn tồn tại lực cản từ nội tại và bên ngoài doanh nghiệp như khó khăn trong tích hợp các giải pháp công nghệ số, thiếu năng lực – các kỹ năng chuyên môn, các kiến thức cần thiết để phát triển,… Vậy doanh nghiệp cần chuẩn bị những hành trang gì và lên chiến lược như thế nào để chuyển đổi số thành công?

17:00

Nhằm tháo gỡ khúc mắc cho doanh nghiệp Sản xuất, hội thảo “Smart Manufacturing: Mở khoá cơ hội với SAP và AWS” đặt mục tiêu giúp các doanh nghiệp hiểu rõ về tình hình kinh tế, đón đầu xu thế thị trường và công nghệ, đồng thời nắm bắt những cơ hội, thách thức trong doanh nghiệp của mình và loại bỏ rào cản của doanh nghiệp với công nghệ số.

Diễn giả

AWS

Ông Đặng Đức Trung, Kiến trúc sư Cấp cao của AWS

CMC Telecom

Ông Cao Văn Tiến, Trưởng Nhóm Kiến trúc giải pháp của CMC Telecom

SAP

Ông Trần Việt Dũng, Chuyên viên Giải pháp của SAP

CMC Consulting

Ông Hà Quốc Thạch, Giám đốc Giải pháp ERP của CMC Consulting