Beyond the Horizon: Securing the Present, Managing the Future

Để đơn giản hoá quá trình chuyển đổi số trên Cloud và cung cấp cho khách hàng một nền tảng hạ tầng đám mây hiện đại, CMC Telecom đã phát triển bộ giải pháp CMC Secure Zone và CMC Cloud Management Platform (CMC CMP). Bộ giải pháp này sẽ được chính thức "trình làng" tại sự kiện Beyond the Horizon: Securing the Present, Managing the Future! Với CMC Secure Zone, doanh nghiệp sẽ được cung cấp một môi trường AWS an toàn và tuân thủ các quy định về bảo mật để nhanh chóng dịch chuyển và triển khai các workload cũng như ứng dụng một cách an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, CMC CMP sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu năng thông qua việc quản trị nền tảng đa đám mây trên một giao diện duy nhất.  

Lợi ích
doanh nghiệp tham gia

Nội dung chương trình

13:30 - 14:00

CMC Telecom Achievements in 2023

14:00 - 14:15

Opening Remarks

14:15 - 14:30

CMC Telecom Achievements in 2023

14:30 - 15:00

Security on AWS

15:00 - 15:15

Teabreak and Networking

15:15 - 15:45

Introducing CMC SecureZone

15:45 - 16:15

Introducing CMC CMP

16:15 - 16:45

Panel Discussion

16:45 - 17:00

Closing Remarks

Diễn giả

Mr. Dang Tung Son

Deputy General Director, Director of Business and Marketing

Mr. Natarajan Elayappan

AWS Senior Partner Solution Architect Security

Mr. Gabriel Bamola

AWS Senior Manager Security Partnerships

Mr. Doan Van Hang

Service Operation Center Director

Mr. Cao Van Tien

Solutions Architect Leader

Mr. Dang Tuan Thanh

Technical Unit Director MultiCloud Unit