Các chuyên gia từ CMC Telecom chia sẻ phương pháp chuyển đổi tài nguyên giữa hai tài khoản AWS khác nhau một cách nhanh chóng, dễ dàng cho doanh nghiệp.

 Ảnh: CMC Telecom

Chuyển đổi cơ sở hạ tầng

Doanh nghiệp có thể sử dụng một trong hai cách dưới đây để chuyển đổi cơ sở hạ tầng bao gồm các tài nguyên chạy các luồng công việc không có dữ liệu lưu trữ cố định. Ví dụ như các hàm Lambda, các cụm Amazon Elastic Container Service, Elastic Load Balancer…

 Chuyển đổi cơ sở hạ tầng sử dụng IaC. Ảnh: CMC Telecom

Cách 1: Sử dụng AWS CloudFormation. AWS CloudFormation cho phép người dùng triển khai các dịch vụ, tài nguyên AWS bằng các mẫu (template) dưới dạng mã (code) YAML hoặc JSON. Doanh nghiệp có thể sử dụng các mẫu AWS CloudFormation sẵn có và import chúng vào tài khoản đích.

Cách 2: Sử dụng Former2. Former2 là công cụ cho phép người dùng mã hóa các dịch vụ có trong hạ tầng AWS của mình thành các mẫu (template). Từ đó, người dùng có thể dùng các mẫu này để triển khai các tài nguyên đó ở tài khoản muốn chuyển đến.

Chuyển đổi các tài nguyên điện toán
Để chuyển đổi các máy chủ ảo EC2 có dữ liệu lưu trữ lâu dài trong các EBS, doanh nghiệp có thể sử dụng phương pháp AWS Backup và chia sẻ Amazon Machine Image (AMI).

 Chuyển đổi các tài nguyên điện toán. Ảnh: CMC Telecom

Với cách sử dụng AWS Backup, đây là một dịch vụ quản lý dữ liệu tập trung và tự động hóa trên các dịch vụ AWS, trên Cloud và ở on-premises. Do đó người dùng có thể cấu hình các chính sách sao lưu và giám sát các hoạt động của các tài nguyên trên AWS. Tính năng quản lý chéo giữa các tài khoản của AWS Backup giúp quản lý, giám sát, khôi phục các bản sao lưu giữa các tài khoản AWS. Các chuyên gia CMC Telecom cũng lưu ý phải đảm bảo cả 2 tài khoản đều thuộc một AWS Organization.

Khi sử dụng cách 2 là chia sẻ Amazon Machine Image (AMI), doanh nghiệp có thể tạo một Amazon Machine Image (AMI) từ các EC2 instances và chia sẻ nó với tài khoản đích. Sau đó, tạo một EC2 instance mới trong tài khoản đích từ AMI đã được chia sẻ. Chuyên gia CMC Telecom khuyến cáo doanh nghiệp có thể sử dụng một AMI cho nhiều instances nếu muốn chúng có cùng cấu hình hoặc sử dụng các AMI khác nhau để tạo các instances với cấu hình khác nhau.

Chuyển đổi các dịch vụ lưu trữ

AWS cung cấp các dịch vụ lưu trữ đa dạng bao gồm: lưu trữ đối tượng (object) – Amazon S3, lưu trữ dạng tệp (file) – Amazon EFS, lữu trữ dạng block – Amazon EBS. Để di chuyển các đối tượng (objects) từ S3 bucket, người dùng có thể thực hiện các phương pháp sau đây.

Chuyển đổi S3 Buckets. Ảnh:  CMC Telecom

Cách 1: Sử dụng các lệnh của Amazon S3 CLI để sao chép các objects sẵn có từ tài khoản nguồn đến tài khoản đích. Sau khi các objects ban đầu đã được chuyển qua hoàn tất, doanh nghiệp có thể bật tính năng replication của S3 để các thay đổi được sao chép liên tục giữa các tài khoản.

Cách 2: Nếu S3 bucket chứa quá nhiều objects, thì doanh nghiệp sẽ phải dùng S3 Batch operations để sao chép objects qua tài khoản đích. Để di chuyển dữ liệu từ Amazon EBS, người dùng có thể tạo các bản snapshots từ các EBS mà mình muốn chuyển đổi và chia sẻ bản snapshots này cho tài khoản đích. Sau đó, ở tài khoản đích, doanh nghiệp sẽ tạo một EBS mới từ bản snapshot được chia sẻ trước đó.

 Chuyển đổi Amazon EBS. Ảnh: CMC Telecom

Doanh nghiệp có thể thực hiện việc di chuyển các tệp (files) từ Amazon EFS giữa các tài khoản bằng cách sử dụng AWS DataSync agent để chuyển đổi dữ liệu từ EFS ở tài khoản này sang EFS ở tài khoản khác. AWS DataSync là dịch vụ truyền tải online giúp sao chép và đồng bộ hóa một lượng lớn dữ liệu giữa các hệ thống lưu trữ ở on-premises và các dịch vụ lưu trữ trên AWS.

 Chuyển đổi Amazon EFS. Ảnh: CMC Telecom

Chuyển đổi cơ sở dữ liệu

AWS cung cấp các engine với những dịch vụ cơ sở dữ liệu khác nhau như: Amazon RDS, Amazon DynamoDB và Amazon Redshift. Chúng bao gồm: cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu key-value, cơ sở dữ liệu tài liệu, cơ sở dữ liệu in-memory, cơ sở dữ liệu đồ thị và cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian. Để di chuyển cơ sở dữ liệu quan hệ, doanh nghiệp có thể chọn một trong những phương pháp sau đây.

Chuyển đổi các cơ sở dữ liệu relational. Ảnh: CMC Telecom

Cách 1: Sử dụng AWS Database Migration Service (AWS DMS). Doanh nghiệp có thể sử dụng AWS Database Migration Service (AWS DMS) để liên tục sao chép dữ liệu qua các tài khoản AWS với tính sẵn sàng cao. Cơ sở dữ liệu nguồn vẫn hoạt động bình thường trong suốt quá trình chuyển đổi, giảm thiểu downtime của các ứng dụng hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu. AWS DMS là một dịch vụ giúp tối ưu hóa quá trình chuyển đổi cơ sở dữ liệu relational, data warehouses, cơ sở dữ liệu NoSQL, và các loại dữ liệu khác.

Cách 2: Sử dụng RDS Snapshots. Với cách này, doanh nghiệp cũng có thể tạo và chia sẻ các bản sao lưu cơ sở dữ liệu qua các tài khoản AWS; sử dụng các snapshots này để tạo các RDS instances ở tài khoản đích.

Cách 3: Sử dụng AWS Backup. Điều này nhằm tạo các chính sách sao lưu dữ liệu tự động cho các tài nguyên AWS. Sử dụng tính năng quản lý chéo của AWS Backup để quản lý và giám sát các công việc sao lưu, khôi phục và sao chép giữa các tài khoản AWS. Khi các bản sao lưu đã có trong tài khoản đích, doanh nghiệp có thể khôi phục các RDS instance từ các bản sao lưu đó.

 Ảnh: CMC Telecom

Ở Việt Nam, CMC Telecom là đối tác dịch vụ cấp cao của AWS. CMC Telecom được AWS ghi nhận và chứng thực về năng lực và kinh nghiệm chuyên môn có thể đáp ứng các nhu cầu về các dịch vụ – giải pháp AWS Cloud cho các doanh nghiệp lớn. Tháng 8/2023, doanh nghiệp này trở thành đối tác AWS Migration Competency. Đây là bước tiến quan trọng thể hiện khả năng của CMC Telecom trong cung cấp dịch vụ di chuyển hạ tầng lên nền tảng đám mây AWS.