Năm 2017, Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB), ngân hàng kinh doanh lớn nhất của Úc, bắt đầu tăng tốc hành trình cloud của mình. Amazon Web Services (AWS) và AWS Managed Services (AMS) đã đóng một vai trò không nhỏ trong hành trình đó, giúp khởi động quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của NAB.    

AMS giúp các tổ chức đạt được giá trị của cloud nhanh hơn khi họ trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Ban đầu, NAB vẫn đang xây dựng sự thành thạo trong các kỹ năng cloud nội bộ của mình. AMS đã giúp thu hẹp khoảng cách kỹ năng đó và nhanh chóng cung cấp AWS Landing Zone —một môi trường migrate an toàn, sẵn sàng cho sản xuất. “AWS Managed Services đã giúp chúng tôi tạo ra môi trường AWS Landing Zone, nơi chúng tôi có thể migrate các ứng dụng trên quy mô lớn. Chúng tôi không phải mất hàng tháng, có thể là hàng năm để tạo ra điều đó.” Steve Day, tổng giám đốc điều hành về cơ sở hạ tầng, cloud và workplace của NAB cho biết.

Tạo ra tiến bộ chuyển đổi kỹ thuật số đồng thời xây dựng Cloud skill

Đối với quá trình migrate ban đầu của NAB gồm 30 ứng dụng, AMS giám sát tất cả các nhiệm vụ hoạt động cơ sở hạ tầng cần thiết để chạy AWS trên quy mô lớn, bao gồm bảo mật, tuân thủ, cung cấp, tính khả dụng, bản vá, giám sát, cảnh báo, báo cáo thay đổi, phản ứng sự cố và tối ưu hóa chi phí.

Trong quá trình migrate, AMS chịu toàn bộ trách nhiệm vận hành đối với môi trường AWS cho đến khi các nhóm nội bộ của tổ chức sẵn sàng tiếp quản. Gia hạn AMS được thực hiện theo tháng, cho phép NAB chỉ sử dụng dịch vụ trong thời gian cần thiết. Bằng cách thực hiện các phương pháp hay nhất để duy trì cơ sở hạ tầng, AMS đã giảm cả chi phí hoạt động và rủi ro cho NAB. Thay vào đó, với việc AMS giám sát các hoạt động cơ sở hạ tầng, ngân hàng có thể dành thời gian và nguồn lực để nâng cao trình độ nhân viên và phát triển chiến lược kinh doanh.

Day nói: “Khi chúng tôi bắt đầu và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động của mình, chúng tôi đã chuyển các ứng dụng của mình sang AWS Managed Services. Nhóm đã chạy các ứng dụng đó cho chúng tôi, cho phép chúng tôi migrate trên quy mô lớn ngay từ đầu, đồng thời giúp chúng tôi xây dựng các in-house cloud skill của mình”.