Theo thông báo mới nhất, Amazon Web Services (AWS) đang chuẩn bị khai trương một region mới tại Đài Loan vào đầu năm 2025. Region mới AWS Asia Pacific (Taipei) sẽ trở thành region thứ 10 của AWS tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm 3 Availability Zones ngay từ lúc ra mắt. Việc ra mắt khu vực mới này nhằm cung cấp cho khách hàng tại Đài Loan khả năng triển khai các workload và lưu trữ dữ liệu mà phải đặt tại Đài Loan.

Photo by Jimmy Liao

Sự gia tăng số lượng các regionAvailability Zone của AWS mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả các Local Zone sắp ra mắt tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu ứng dụng yêu cầu độ trễ thấp. Sự hiện diện rộng khắp này mang đến nhiều lợi ích về hiệu suất, khả năng chịu lỗi và tuân thủ cho người dùng AWS.

Mỗi Availability Zone của region mới tại Đài Loan sẽ hoàn toàn độc lập về mặt vật lý so với các zone khác trong cùng region. Chúng sẽ nằm gần nhau đủ để hỗ trợ các ứng dụng yêu cầu latency thấp, nhưng cũng đủ xa để giảm nguy cơ một sự cố, kể cả do thiên tai, tại một zone ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh liên tục. Các Availability Zone này sẽ được kết nối với nhau bằng mạng truyền tải băng thông cao, latency thấp qua hệ thống cáp quang dự phòng hoàn toàn, hỗ trợ các ứng dụng cần đồng bộ hóa dữ liệu giữa các zone để đảm bảo khả dụng và dự phòng.

Ngoài ra, AWS có mạng lưới CDN Amazon CloudFront trên toàn cầu, bao gồm cả các edge location tại Việt Nam nhằm cải thiện hiệu suất truyền dữ liệu cho người dùng.

AWS đang xây dựng các region mới tại Malaysia, Mexico, New Zealand, Vương quốc Saudi Arabia, Thái Lan và AWS European Sovereign Cloud. AWS hoạt động 105 Availability Zones trong 33 region trên toàn cầu với kế hoạch triển khai thêm 21 Availability Zones và 7 region mới, bao gồm Đài Loan.

AWS đã có mặt tại Đài Loan hơn 10 năm qua với các đầu tư và hỗ trợ cho khách hàng và đối tác. Với region mới tại Đài Loan, khách hàng sẽ có thể cung cấp dịch vụ với độ trễ thấp hơn cho người dùng cuối và sử dụng các công nghệ tiên tiến như Generative AI, IoT, dịch vụ di động và nhiều hơn nữa để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Nhiều công ty hàng đầu tại Đài Loan như Chunghwa Telecom, Gamania GroupKKCompany Technologies đã sử dụng AWS để triển khai các dịch vụ và giải pháp sáng tạo của họ, tối ưu hóa thời gian phát triển và giảm chi phí.

Với region mới này, AWS một lần nữa khẳng định cam kết đầu tư không ngừng vào Đài Loan và khu vực châu Á-Thái Bình Dương để phục vụ tốt hơn cộng đồng đam mê đổi mới số tại khu vực này.

Nguồn: AWS News Blog

Thanh Dang
MultiCloud Director at CMC Telecom | thanh.dt@cmctelecom.vn | Website

Đặng Tuấn Thành là một leader công nghệ với kinh nghiệm sâu rộng trong quản lý dự án và giải pháp cloud chiến lược, với 14 năm kinh nghiệm về phần mềm ứng dụng, hạ tầng vật lý và cloud.

Anh cũng là AWS Ambassador, AWS Community Builder và AWS User Group Leader tại Việt Nam.