Đây cũng là dịp để CMC Telecom và AWS củng cố hợp tác với các doanh nghiệp giáo dục nhằm hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành giáo dục nước nhà.