Tối ưu chi phí luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp khi triển khai hệ thống trên AWS. Với việc phần lớn các workload thường được triển khai trên dịch vụ Elastic Compute Cloud (EC2), bài viết sẽ giới thiệu tới các bạn một công cụ giúp tiết kiệm 20-30% chi phí mà không tốn quá nhiều thời gian: AWS Compute Optimizer.

AWS Compute Optimizer là gì?

AWS Compute Optimizer là dịch vụ ứng dụng máy học (Machine Learning) trong công tác phân tích số liệu sử dụng và cấu hình tài nguyên AWS của người dùng, từ đó cung cấp các đề xuất với mục đích tối ưu hóa.

Compute Optimizer cung cấp đề xuất cho các tài nguyên như:

  • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances
  • Amazon EC2 Auto Scaling groups
  • Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes
  • AWS Lambda functions
  • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) services on AWS Fargate
  • Commercial software licenses

Đặc biệt, doanh nghiệp chỉ cần thanh toán cho phần tài nguyên AWS đang hoạt động và dịch vụ giám sát Amazon CloudWatch mà không có những chi phí bổ sung, phát sinh khác đối với AWS Compute Optimizer.

Phương thức hoạt động

Sau khi lựa chọn tham gia, Compute Optimizer sẽ bắt đầu phân tích những thông số kỹ thuật và số liệu sử dụng tài nguyên của doanh nghiệp từ Amazon CloudWatch trong suốt 14 ngày qua.

Ví dụ: Đối với các phiên bản Amazon EC2, Compute Optimizer sẽ phân tích vCPU, bộ nhớ, ổ lưu trữ và các thông số kỹ thuật khác. Nó cũng phân tích mức sử dụng CPU, mạng vào và ra, đọc và ghi ổ đĩa cũng như các số liệu sử dụng khác.

Cách sử dụng

  1. Truy cập vào AWS Console và chọn AWS Compute Optimizer
  2. Lựa chọn Opt in
  3. Sau khi thu thập và phân tích, AWS Compute Optimizer sẽ tạo ra dashboard như bên dưới

Thực hiện tối ưu

Về chi phí, người dùng có thể lựa chọn “Finding = Over-provisioned” để kiểm tra các tài nguyên đang được cung cấp quá mức sử dụng. Ví dụ như: CPU over-provisioned, EBS IOPS over-provisioned, EBS throughput over-provisioned, etc.

Compute Optimizer cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị về loại instance nên sử dụng, chi phí tiết kiệm được, cũng như công sức cần bỏ ra cho việc dịch chuyển. Một số instance yêu cầu rất ít thời gian bỏ ra nhưng giúp tiết kiệm tới hơn 60% chi phí.

Tương tự, lựa chọn “Finding = Under-provisioned” để xác định các tài nguyên cần tối ưu về mặt hiệu năng, từ đó lựa chọn instance phù hợp hơn, như sử dụng instance thế hệ mới với AWS Graviton CPUs (r6g thay vì r5a) hay chọn instance đúng với workload (chọn dòng R giúp mang lại hiệu suất nhanh khi cần xử lý tập dữ liệu lớn trong bộ nhớ).

Nhờ vào bảng điều khiển do AWS Compute Optimizer cung cấp, người dùng có thể hiểu rõ cách thức sử dụng tài nguyên hiện tại. Từ đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn tài nguyên phù hợp để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu suất hoạt động.

Đọc thêm về AWS Compute Optimizer tại đây.

Tien Cao
Solutions Architect Lead at CMC Telecom

Tien Cao is the Cloud Solutions Architect Leader at CMC Telecom, specializing in AWS Cloud. He has been instrumental in virtually all of the company's major cloud projects, leveraging his expertise to deliver success cloud projects to customers.