Doanh nghiệp có bao giờ gặp khó khăn trong việc quản lý và theo dõi các tài nguyên AWS?

Nếu câu trả lời là có, CMC Telecom sẽ giới thiệu cho doanh nghiệp giải pháp để trả lời câu hỏi trên với tính năng mới của AWS Management Console: myApplications. 

myApplications cung cấp một loạt các công cụ mạnh mẽ để quản lý ứng dụng như một chuyên gia. Công cụ này cho phép bạn xem và quản lý các tài nguyên AWS liên quan đến ứng dụng một cách dễ dàng và trực quan. Bạn có thể tạo các nhóm tài nguyên theo các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như môi trường, dự án, hoặc loại ứng dụng. Bạn cũng có thể xem các chỉ số quan trọng về sức khỏe, hiệu suất, và chi phí của ứng dụng, cũng như xem các cảnh báo và khuyến nghị từ AWS. Bạn cũng có thể truy cập nhanh các dịch vụ AWS khác nhau để thực hiện các thao tác như khởi động, dừng, hoặc cập nhật các tài nguyên.

myApplications là một công cụ miễn phí và có sẵn cho tất cả các khách hàng AWS.

Trong bài viết này, CMC Telecom sẽ giới thiệu cho bạn các tính năng chính của myApplications, cũng như hướng dẫn bạn cách sử dụng myApplications trong AWS Management Console để quản lý tập trung các vấn đề về chi phí, monitor, vận hành, cost của ứng dụng trên AWS một cách hiệu quả.

myApplications làm được gì?

Dưới đây là một số tính năng chính của myApplications:

Create applications: Dễ dàng tạo và sắp xếp các tài nguyên ứng dụng. Các ứng dụng của bạn sẽ được hiển thị tự động trong myApplications. 

Access your applications: truy cập nhanh các ứng dụng của bạn từ widget myApplications.

Compare application metrics: myApplications giúp bạn so sánh chi phí tài nguyên và liệt kê các vấn đề bảo mật nghiêm trọng trong ứng dụng.

Monitor and manage applications: hỗ trợ theo dõi sức khỏe và hiệu suất ứng dụng đến việc quản lý tuân thủ và cấu hình, myApplications tích hợp với các dịch vụ như Amazon CloudWatch, AWS Security Hub, và AWS Systems Manager.

Chúng ta có thể bật tính năng myApplications vô cùng đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AWS Management Console

Đăng nhập vào AWS Management Console bằng cách truy cập vào địa chỉ sau https://console.aws.amazon.com. Bạn cũng cần có quyền truy cập IAM để sử dụng myApplications.

Bước 2: Khởi tạo myApplications 

Sau khi đăng nhập vào AWS Management Console, bên thanh điều hướng bên trái, chọn myApplications sau đó chọn Create application.

Tại trang khai báo thông tin ứng dụng, nhập tên và mô tả cho myApplications.

Bước 3: Thêm tài nguyên

Ở bước tiếp theo, bạn có thêm tài nguyên. Lưu ý, trước khi có thể tìm kiếm và thêm tài nguyên vào myApplication bạn cần phải bật tính năng AWS Resource Explorer. Điều này cho phép myApplication truy cập vào thông tin về tất cả các tài nguyên AWS của bạn.

Chọn Add resources và chọn những tài nguyên bạn muốn quản lý với myApplication. Bạn cũng có thể tìm kiếm tài nguyên theo keyword, tag hoặc AWS CloudFormation stack để tích hợp nhóm tài nguyên quản lý full lifecycle của ứng. Sau khi xác nhận, những tài nguyên được chọn sẽ được thêm vào myApplications dashboard.

Bước 4: Cùng xem thành quả đạt được 

Đề mục Application summary widget sẽ hiển thị tên, mô tả, tag để thể hiện rõ ứng dụng bạn đang quản lý và làm việc. Đồng thời, sẽ thể hiện chi phí sử dụng tài nguyên từ nguồn dữ liệu AWS Cost Explorer bao gồm chi phí hiện tại, và chi phí dự dự báo cho đến cuối tháng, 5 dịch vụ đang có mức chi phí sử dụng cao nhất, biểu đồ thể hiện xu hướng chi phí. Qua những thông tin này, bạn có thể theo dõi mức chi tiêu để có kế hoạch quản lý chi phí hiệu quả, tìm kiếm các mức chi phí sử dụng bất thường chẳng hạn như tăng đột biến, và thực hiện các hành động cần thiết như tối ưu hóa tài nguyên hoặc chuyển đổi sang các dịch vụ có mức chi phí thấp hơn.

Đề mục Compute widget giúp bạn nắm bắt thông tin tổng quan về các tài nguyên tính toán của ứng dụng bao gồm: danh sách các tài nguyên nào đang có cảnh báo, biểu đồ xu hướng của tài nguyên từ CloudWatch. Trên đó thể hiện các số liệu cơ bản như mức độ sử dụng CPU của EC2 instances, số lần gọi Lamda. Qua những thông tin này sẽ hỗ trợ bạn phát hiện các tài nguyên đang có vấn đề, đồng thời thực hiện các hành động cần thiết để tối ưu hóa tài nguyên tính toán.

Đề mục Monitoring and Operations widget giúp bạn theo dõi các vấn đề đang diễn ra bên trong ứng dụng bằng cách xem các cảnh báo cho các tài nguyên, đánh giá được xu hướng và vấn đề tiềm ẩn với ứng dụng. Nhanh chóng phát hiện và phân tích chuyên sâu khi cần thiết bằng việc nhấp vào các cảnh báo.

Đề mục Security widget sẽ hiển thị các phát hiện bảo mật ưu tiên cao nhất được xác định bởi AWS Security Hub. Các phát hiện này được liệt kê theo mức độ nghiêm trọng và dịch vụ. Việc sử dụng Security widget giúp bạn có thể dễ dàng theo dõi và giải quyết các phát hiện bảo mật. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo ứng dụng của mình được bảo mật.

Đề mục DevOps widget sẽ tổng hợp các thông tin vận hành từ AWS System Manager Application Manager, chẳng hạn như quản lý trạng thái, quản lý các bản vá lỗi, quản lý cấu hình. Việc sử dụng DevOps widget giúp bạn có thể dễ dàng đánh giá sự tuân thủ và khắc phục các vấn đề vận hành của ứng dụng. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo ứng dụng của mình hoạt động hiệu quả và an toàn.

Bạn cũng có thể sử dụng đề mục Tagging widget để hỗ trợ việc xem xét, và áp dụng tags cho ứng dụng giúp quản lý hiệu quả tài nguyên.

Kết thúc bài viết này, chúng ta có thể thấy rằng myApplications không chỉ là một tính năng mới mà còn là một bước cải tiến trong việc quản lý và theo dõi các ứng dụng trên AWS. Với myApplications, người dùng AWS giờ đây có thể dễ dàng tạo và quản lý ứng dụng, so sánh các chỉ số quan trọng, và giám sát hiệu suất cũng như sức khỏe của các ứng dụng một cách trực quan và hiệu quả. Các tính năng nổi bật như tạo ứng dụng, truy cập nhanh, so sánh chỉ số và giám sát toàn diện đã làm cho quản lý ứng dụng trở nên linh hoạt và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, việc triển khai và sử dụng myApplications được thực hiện qua các bước đơn giản, giúp người dùng tiếp cận và khai thác hiệu quả các tính năng mạnh mẽ của AWS. Từ việc thêm tài nguyên, theo dõi chi phí, quản lý hiệu suất, đến việc bảo đảm an ninh và vận hành DevOps, myApplications cung cấp một giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu quản lý ứng dụng.