Posted on

Service Screener: Công cụ tự động rà quét bảo mật trên môi trường AWS Cloud

Giới thiệu về Service Screener Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng đang gia tăng ở Việt Nam và đe dọa đến an toàn dữ liệu và hệ thống của các doanh nghiệp, việc đảm bảo bảo mật và phát hiện lỗ hổng trong hệ thống trở nên cực kỳ quan trọng. Hôm nay,…