[Series Webinar Security] Bảo mật AWS: Từ cơ sở hạ tầng đến ứng dụng

  Nhằm giúp Doanh nghiệp thiết lập môi trường bảo mật trên AWS Cloud, CMC Telecom kết hợp với AWS tổ chức Chuỗi Webinar về Security.

Benefits for Businesses
in event

Agenda

[24/05/2024] 9h00 - 10h00

Webinar 1: Nền tảng bảo mật trên AWS

[31/05/2024] 9h00 - 10h00

Webinar 2: Chiến lược toàn diện bảo vệ tài sản số trên AWS

[07/06/2024] 9h00 - 11h00

Webinar 3: Sẵn sàng đối phó thảm họa với các giải pháp DR trên AWS

[14/06/2024] 9h00 - 11h00

Webinar 4: Tăng cường phòng thủ và đối phó ransomware hiệu quả cùng AWS

Speakers