Meet The Cloud Guru: Demystifying EKS Upgrades and Cost Optimization

#Webinar từ Amazon Web Services và CMC Telecom, Đối tác Dịch vụ Cấp cao của AWS tại Việt Nam, hứa hẹn mang đến cho doanh nghiệp tham gia các kiến thức, chiến lược nâng cấp hiệu quả EKS Cluster, tối ưu hóa chi phí đám mây và mở rộng các cơ hội kinh doanh, hợp tác khi kết nối với các chuyên gia, đối tác tiềm năng và những người có cùng quan điểm trong ngành.

Lợi ích
doanh nghiệp tham gia

Nội dung chương trình

9:00 – 9:30

Check-in

9:30 – 10:00

Amazon EKS Cluster Upgrades

10:00 – 10:10

Customer Cost Management Needs

Diễn giả

Mr. Trung Đặng

Solutions Architect
Amazon Web Servicest

Mr. Trung Trần

Solutions Architect Amazon Web Servicest