AWS Server Migration Service (SMS) giúp bạn di chuyển hàng nghìn khối lượng công việc lên AWS dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn.

AWS SMS cho phép theo dõi số lượng lớn các bản sao ổ đĩa máy chủ đang hoạt động, giúp bạn thực hiện việc chuyển đổi máy chủ quy mô lớn một cách dễ dàng.
Tìm hiểu cách di chuyển các ứng dụng bằng AWS Server Migration Service
7 chiến lược migration
CMC TELECOM & AWS
CHIẾN LƯỢC 1 RETIRE


Chuyên gia của CMC Telecom sẽ giúp bạn thực hiện xây dựng lên danh mục những ứng dụng không còn phù hợp sẽ huỷ bỏ, đồng thời chứng minh những lý do hủy bỏ.

Đây là một phần quan trọng trong chiến lược dịch chuyển hệ thống lên cloud, giúp doanh nghiệp loại bỏ những ứng dụng cũ không còn phù hợp, không còn sử dụng, không có khả năng tích hợp, hoặc hợp nhất các ứng dụng khác trên hệ thống. Chiến lược RETIRE sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giải phóng nguồn lực.

Khi nào cần triển khai Retire?

Khi Doanh nghiệp có một số ứng dụng không còn giá trị sử dụng và cần cân nhắc gỡ bỏ hoặc hợp nhất những ứng dụng đó trên hệ thống nhằm tiết kiệm chi phí.
CHIẾN LƯỢC 2 RETAIN


Rà soát nhằm xác định các ứng dụng cần giữ lại trên môi trường On-Premise

Đây là là bước đánh giá lại các ứng dụng cũ trên môi trường On-Premise và lên kế hoạch giữ lại các ứng dụng quan trọng, tiếp tục triển khai trên hệ thống giúp tiết kiệm chi phí tận dụng được hiệu năng của hệ thống đã đầu tư.

Khi nào cần triển khai Retain?

Khi Doanh nghiệp đang đầu tư rất nhiều vào ứng dụng ở hạ tầng On-Premise và có các dự án phát triển đang hoạt động.
Đối với một số ngành cần phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về dữ liệu phải được đặt ở On-Premise.
Ứng dụng yêu cầu hiệu suất rất cao và chuyên biệt.
CHIẾN LƯỢC 3 RELOCATE (VMWARE CLOUD ON AWS)


Là chiến lược dịch chuyển hạ tầng ảo hóa VMware từ On-Premise lên Cloud AWS.

Chiến lược dịch chuyển một hoặc nhiều máy chủ ảo từ môi trường ảo hóa VMware hạ tầng On-Premise lên VMware Cloud trên AWS.

Điểm nổi bật: Giữ nguyên hiện trạng kiến trúc ứng dụng và môi trường ảo hóa VMware hạ tầng On-Premise lên VMware Cloud trên AWS, cũng như tác động đến ứng dụng và không làm ảnh hưởng tới quy trình làm việc của ứng dụng hiện có.

Khi nào cần sử dụng chiến lược Relocate?

Doanh nghiệp quan tâm nhiều đến môi trường ảo hóa VMware.
Đang có nhiều ứng dụng đang chạy trên môi trường ảo hóa của VMware và cần dịch chuyển lên Cloud AWS, nhưng không bị gián đoạn dịch vụ cũng như quy trình làm việc.
CHIẾN LƯỢC 4 REHOST ("LIFT AND SHIFT")


Dịch chuyển một hoặc nhiều ứng dụng từ môi trường hạ tầng On-Premise lên Cloud.

Điểm nổi bật: Dịch chuyển đơn giản, nhanh chóng, ít sửa đổi hay tác động đến ứng dụng và không làm ảnh hưởng tới quy trình làm việc của ứng dụng hiện có. Sau dịch chuyển doanh nghiệp có thể tái kiến trúc hoặc tối ưu hóa ứng dụng tùy theo nhu cầu.

Khi nào cần sử dụng chiến lược Rehost?

Các tổ chức quan tâm nhiều đến chi phí và thời gian dịch chuyển nhanh trong khi không cần phải có kiến thức chuyên sâu.
Doanh nghiệp cần dịch chuyển nhiều ứng dụng mà không làm gián đoạn dịch vụ cũng như quy trình làm việc, dịch chuyển ứng dụng, dữ liệu lên AWS trước sau đó mới tối ưu hóa ứng dụng.
CHIẾN LƯỢC 5 REPURCHASE ("DROP AND SHOP")


Là chuyển những ứng dụng truyền thống ở môi trường On-Premise sang mô hình SaaS trên Cloud.

Điểm nổi bật: Giúp tối ưu hóa nhu cầu, mục đích sử dụng dựa trên nền tảng đám mây, trong khi vẫn giữ nguyên kiến trúc cốt lõi của ứng dụng, tận dụng tối đa lợi thế của Cloud với khả năng mở rộng, tăng giảm tài nguyên, chi phí và cải thiện hiệu suất.

Khi nào cần sử dụng chiến lược Repurchase?

Doanh nghiệp muốn đơn giản hóa việc mua sắm, chuyển mô hình đổi đầu tư 1 lần sang chi trả hàng tháng.
Doanh nghiệp không cần thay đổi cách thức sử dụng của ứng dụng, mà chỉ bắt đầu một thỏa thuận sử dụng dịch vụ ứng dụng trên Cloud theo mô hình SaaS.
Doanh nghiệp không có đội ngũ vận hành CNTT.
CHIẾN LƯỢC 6 REPLATFORM ("LIFT, TINKER AND SHIFT")


Là chiến lược dịch chuyển các nền tảng cơ sở dữ liệu, hệ điều hành và nâng cấp từ On-Premise lên AWS.

Điểm nổi bật: Cho phép doanh nghiệp tận dụng một số lợi ích của cơ sở hạ tầng Cloud (High availability, auto scale, performance, ...). Giúp giảm chi phí cơ sở hạ tầng với việc tự động mở rộng quy mô, tài nguyên theo yêu cầu của các phiên bản ứng dụng thay vì cung cấp trước.

Khi nào cần sử dụng chiến lược Replatform:

Các tổ chức chắc chắn rằng khi dịch chuyển dữ liệu, ứng dụng lên Cloud những thay đổi nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của ứng dụng.
Các tổ chức sẵn sàng tự động hóa, nâng cấp một số tác vụ nhất định khi quyết định dịch chuyển lên Cloud.
Cơ sở hạ tầng On-premise phức tạp và cản trở khả năng nâng cấp, mở rộng tính năng của ứng dụng.
CHIẾN LƯỢC 7 REFACTOR (RE-ARCHITECT)


Là chiến lược dịch chuyển nhằm tái cấu trúc và lập trình lại ứng dụng hiện tại phù hợp với dịch vụ hiện có trên AWS trên quy mô lớn.

Điểm nổi bật: Chiến lược này tận dụng đầy đủ các tính năng nguyên bản và tính linh hoạt, đặc tính đổi mới liên tục của Cloud AWS để cải tiến về chức năng, hoạt động, bảo mật, khả năng phục hồi, tính sẵn sàng và hiệu suất hoạt động hệ thống.

Khi nào cần sử dụng chiến lược Refactor
Doanh nghiệp có nhu cầu cao về các tính năng Cloud Native.
Doanh nghiệp có nhu cầu cao về các tính năng, quy mô và hiệu suất của các ứng dụng, không khả thi ở môi trường On-Premise.
Doanh nghiệp đang tìm cách mở rộng ứng dụng hiện có.
Doanh nghiệp muốn tái cấu trúc bằng cách chia nhỏ ứng dụng thành các dịch vụ độc lập và chuyển đổi sang kiến ​​trúc microservices.
Trường hợp triển khai
Phương án tốt nhất cho mô hình kinh doanh của bạn
Chuyển dịch máy chủ AWS
Dễ dàng di chuyển server từ các môi trường On-premise, VMware, Hyper-V, Azure lên AWS dựa vào dịch vụ SMS của AWS, tự động đồng bộ thay đổi trên ổ đĩa.
Chuyển dịch cơ sở dữ liệu
Di chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng và an toàn. Cơ sở dữ liệu nguồn vẫn hoạt động đầy đủ trong quá trình di chuyển, giảm thiểu thời gian chết cho các ứng dụng dựa vào cơ sở dữ liệu. Hỗ trợ di chuyển từ nhiều loại dữ liệu thương mại hoặc mã nguồn mở.
Xử lý & chuyển dịch dữ liệu
Giúp khách hàng vận hành trong điều kiện khắc nhiệt thiếu cơ sở hạng tầng, kết nối kém bằng việc cung cấp các thiếu bị lưu trữ được tích hợp khả năng tính toán.
Lợi ích
CMC TELECOM & AWS
Bắt đầu thật dễ dàng
Băt đâu sử dụng và quản lý dịch vụ di chuyển máy chủ chỉ bẳng vài cú nhấp chuột bằng Bảng điểu khiển quản lý AWS. AWS Server Migration Service sẽ tự động sao chép các ổ đĩa máy chủ đang hoạt động sang AWS và tạo Ảnh máy - AMI (Amazon Machine Images) nếu cần.
Kiểm soát
Tạo và quản lý lịch trình sao chép tùy chỉnh được thiết kế cho các hoạt động di chuyển quy mô lớn và theo dõi tiến trình của từng tác vụ di chuyển.
Linh hoạt
Thực hiện di chuyển nhanh hơn đồng thời giảm thiểu băng thông mạng bằng cách chỉ di chuyển những thay đổi có tính chất liên tục gia tăng trên máy chủ On-premise.
Tiết kiệm chi phí
AWS Server Migration Service là dịch vụ miễn phí sư dụng bạn chỉ phải trả tiền cho tài nguyên lưu trữ được sử dụng trong quá trình di chuyển.
Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động
Nhân rộng số lượng bản sao máy chủ giúp bạn giảm đáng kể thời gian ngừng hoạt động.
Đăng ký tư vấn triển khai dịch vụ
Đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, hiện đại hóa và tối ưu hạ tầng.
Khám phá tài nguyên
CMC TELECOM & AWS
Sự Kiện

Đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận thế giới đang dần thay đổi. Chúng ta thay đổi hành vi mua sắm, từ trực tiếp sang trực tuyến. Chúng ta bắt đầu ưa chuộng phương thức thanh toán không chạm, làm việc t...

Khám phá ngay
Khám phá tài nguyên
CMC TELECOM & AWS
Blog

Bạn đã thực sự hiểu rõ về chi phí truyền dẫn dữ liệu trên AWS Cloud chưa?

Khám phá ngay
Blog

 CMC Telecom tiết lộ cách Cloud Migration đơn giản hơn với Google Cloud 

Khám phá ngay
Blog

Bảo vệ Tài khoản AWS của bạn thông qua tính năng Xác Thực Đa Nhân Tố MFA

Khám phá ngay
Tin Tức

NHỮNG TIỆN ÍCH BẤT NGỜ KHI LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ DATA TRÊN EKS VỚI DoEKS

Khám phá ngay
Tin Tức

CMC Telecom ra mắt CMC SecureZone, giải pháp dịch chuyển lên đám mây an toàn và tuân thủ

Khám phá ngay
Tin Tức

CMC Telecom ra mắt 2 giải pháp đám mây hiện đại tại AWS Cloud Day Vietnam 2023

Khám phá ngay
Sự Kiện

Re:Invent Banking for the Digital Era

Khám phá ngay
Sự Kiện

Sự kiện Cloudtalk 2021

Khám phá ngay