Amazon Aurora

Amazon Aurora là một phần của dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu của Amazon là Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Đây là một dịch vụ web nhằm đem lại cho người dùng khả năng dễ dàng cài đặt,...

Xem thêm
Amazon DynamoDB - Dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh và linh hoạt cho mọi quy mô

Hiện nay, khi làm việc với Database chúng ta quá quen với những SQLServer, MySQL, PostgreSQL … Điểm chung của những database này là sử dụng ngôn ngữ SQL để truy vấn dữ liệu. Nhưng có một dạng Database...

Xem thêm
Elastic Load Balancing

Cân bằng tài đàn hồi (Elastic Load Balancing) tự động phân phối lưu lượng truy cập của bạn đến nhiều đích khác nhau, chẳng hạn như máy ảo EC2, containers và địa chỉ IP, trong một hoặc nhiều Zone của A...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ