Migrate Server On-Primise lên AWS sử dụng Service CloudEndure Migration

Lợi ích của việc chuyển đổi hạ tầng, dữ liệu và ứng dụng lên AWS Cloud, tìm hiểu quá trình chuyển đổi, sử dụng CloudEndure Migration, kiến trúc di chuyển CloudEndure, lợi ích và cách thức hoạt động củ...

Xem thêm
AWS EC2 Overview

Định nghĩa và tổng quan về Amazon EC2, Các đặc tính của Amazon EC2, Tính năng nổi bật của Amazon EC2, Các loại phiên bản EC2, Quy tắc đặt tên các loại EC2

Xem thêm
Tại sao lại cần sử dụng Amazon EC2 auto scaling?

Amazon EC2 Auto Scaling là 1 trong những dịch vụ rất quan trọng của AWS, nó giúp các ứng dụng của khác hàng hoạt động tốt nhất, đáp ứng cao nhất nhu cầu của doanh nghiệp, tối ưu hóa chi phí vận hành c...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ