Chuyển đổi tài nguyên giữa các tài khoản AWS

Posted on: Wed, Jul 26 2023


1. Giới thiệu

Bạn đã từng tự hỏi làm cách nào để chuyển tài nguyên giữa các tài khoản Amazon Web Services chưa? Đây cũng có thể coi như một quá trình chuyển đổi của các tài nguyên và việc di chuyển tài nguyên từ tài khoản AWS này sang tài khoản khác cũng có nhiều loại hình tùy theo loại tài nguyên mà bạn đang sử dụng.

Trong bài viết này, CMC Telecom sẽ giới thiệu về các phương pháp chuyển các tài nguyên dựa trên loại, cấu hình và nhu cầu công việc. Thông thường, yếu tố đầu tiên cần xem xét là cơ sở hạ tầng. Môi trường của bạn có những gì? Chúng có phụ thuộc vào nhau không? Bạn sẽ chuyển từng tài nguyên như thế nào? Dựa vào thông tin này bạn có thể lập kế hoạch về thứ tự và cách chuyển đổi từng tài nguyên từ tài khoản này sang tài khoản khác.

2. Các yếu tố cần cho quá trình chuyển đổi

Chuyển đổi cơ sở hạ tầng

Yếu tố này bao gồm các tài nguyên cần thiết để chạy các workload không có dữ liệu lưu trữ cố định. Ví dụ như các hàm Lambda, Amazon Elastic Container Service clusters, Elastic Load Balancer, và nhiều tài nguyên khác.

Để chuyển đổi cơ sở hạ tầng bao gồm các tài nguyên tạm thời, bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp Cơ sở hạ tầng dưới dạng Mã (Infrastructure as Code – IaC). Các mẫu IaC giống như các scripts lập trình giúp tự động hóa việc cung cấp tài nguyên công nghệ thông tin.

 


Hình 1. Chuyển đổi cơ sở hạ tầng sử dụng IaC

1. Nếu bạn đã từng sử dụng các mẫu AWS CloudFormation, bạn có thể dễ dàng import các mẫu hiện có vào tài khoản AWS mà bạn đang muốn chuyển tài nguyên đến.

AWS CloudFormation giúp đơn giản hóa việc cung cấp tài nguyên và quản lý trên AWS. Bạn có thể tạo các mẫu để nhanh chóng cung cấp các dịch vụ hoặc ứng dụng (gọi là các "stack").

2. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Former2 để tạo các template từ các tài nguyên hiện có trong tài khoản AWS nguồn và triển khai chúng trong tài khoản đích.

Former2 là một dự án mã nguồn mở cho phép bạn tạo ra các mẫu IaC. Ví dụ, bạn có thể tạo ra các mẫu AWS CloudFormation hoặc HashiCorp Terraform từ các tài nguyên hiện có trong tài khoản AWS của bạn. 

Chuyển đổi các tài nguyên tính toán

Yếu tố này bao gồm các EC2 instances lưu trữ dữ liệu lâu dài trong các EBS.

Để di chuyển các tài nguyên compute có trạng thái lâu dài, bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau đây. Các phương pháp này cung cấp môi trường compute ảo, cho phép bạn chạy các máy ảo với nhiều hệ điều hành khác nhau.

 


Hình 2. Chuyển đổi các tài nguyên compute

1. Tính năng quản lý chéo giữa các tài khoản của AWS Backup giúp quản lý, giám sát, khôi phục các bản sao lưu và sao chép công việc sao lưu giữa các tài khoản AWS. Lưu ý phải đảm bảo cả hai tài khoản đều thuộc một AWS Organization.

AWS Backup là một dịch vụ quản lý dữ liệu tập trung và tự động hóa trên các dịch vụ AWS, trên cloud, và ở on-premises. Bạn có thể cấu hình các chính sách sao lưu và giám sát các hoạt động của các tài nguyên trên AWS .

2. Tạo một Amazon Machine Image (AMI) từ các EC2 instances của bạn và chia sẻ nó với tài khoản đích. Bạn có thể tạo một EC2 instance mới trong tài khoản đích từ AMI đã được chia sẻ.

Amazon Machine Image (AMI) cung cấp thông tin cần thiết để tạo một instance. Bạn có thể sử dụng một AMI cho nhiều instances nếu muốn chúng có cùng cấu hình hoặc sử dụng các AMI khác nhau để tạo các instances với cấu hình khác nhau.  

Chuyển đổi Cơ sở dữ liệu

Yếu tố này bao gồm các dịch vụ cơ sở dữ liệu như Amazon RDS, Amazon DynamoDB, và Amazon Redshift.

AWS cung cấp các engine cơ sở dữ liệu khác nhau với những mục đích cụ thể. Chúng bao gồm cơ sở dữ liệu relational, cơ sở dữ liệu key-value, cơ sở dữ liệu tài liệu, cơ sở dữ liệu trong in-memory, cơ sở dữ liệu đồ thị, và cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian. Để di chuyển cơ sở dữ liệu relational, bạn có thể chọn một trong những phương pháp sau đây.

 


Hình 3. Chuyển đổi các cơ sở dữ liệu

1. Nếu bạn muốn sao chép các thay đổi về dữ liệu một cách liên tục, hãy sử dụng AWS Database Migration Service (AWS DMS) để sao chép dữ liệu của bạn qua các tài khoản AWS với tính sẵn sàng cao. Cơ sở dữ liệu nguồn vẫn hoạt động bình thường trong suốt quá trình chuyển đổi, giảm thiểu downtime của các ứng dụng hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu. Bạn có thể thiết lập một task DMS để chuyển đổi dữ liệu một lần hoặc chuyển đổi dữ liệu liên tục.

AWS DMS là một dịch vụ giúp tối ưu hóa quá trình chuyển đổi cơ sở dữ liệu relational, data warehouses, cơ sở dữ liệu NoSQL, và các loại dữ liệu khác.

2. Bạn có thể sử dụng RDS Snapshots để tạo và chia sẻ các bản sao lưu cơ sở dữ liệu qua các tài khoản AWS. Sử dụng các snapshots này để tạo các RDS instances ở tài khoản đích.

3. Sử dụng AWS Backup để tạo các chính sách sao lưu dữ liệu tự động cho các tài nguyên AWS. Sử dụng tính năng quản lý chéo của AWS Backup để quản lý và giám sát các công việc sao lưu, khôi phục và sao chép giữa các tài khoản AWS. Khi các bản sao lưu đã có trong tài khoản đích, bạn có thể khôi phục các RDS instance từ các bản sao lưu đó.

3. Kết Luận

Bạn có thể tham khảo các thông tin mà CMC Telecom đã cung cấp ở trên để lựa chọn phương pháp chuyển đổi tài nguyên từ tài khoản AWS này sang tài khoản khác sao cho phù hợp với từng loại và cấu hình của tài nguyên bạn đang sử dụng.

 

Các tin khác
CMC TELECOM & AWS