AWS đơn giản hóa việc re-platform của Microsoft SQL Server Databases từ Windows sang Linux

AWS hôm nay đã đưa ra thông báo về tính sẵn sàng của chức năng hỗ trợ re-platforming cho Microsoft SQL Server, một công cụ scripting để giúp dễ dàng hiện đại hóa khối lượng công việc SQL Server sẵn có...

Xem thêm
AWS Server Migration Service hiện nay được bổ sung thêm tính năng hỗ trợ giám sát ứng dụng bằng công cụ Amazon CloudWatch Application Insights

AWS Server Migration Service (AWS SMS) hiện nay đã bổ sung hỗ trợ giám sát ứng dụng bằng Amazon CloudWatch Application Insights. Với việc tích hợp AWS SMS với Amazon CloudWatch Application Insights, b...

Xem thêm
Hành Trình Phân Tích Dữ Liệu

Phân tích, quản lý và tận dụng dữ liệu là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của mỗi công ty không chỉ ở thời đại này mà còn trong tương lai. Dữ liệu ngày càng gia tăng và mỗi công ty cũn...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ