Điểm qua các tin nổi bật AWS năm 2020

Năm 2020, AWS re: Invent được tổ chức kéo dài đến 3 tuần để phù hợp hơn với tình hình thực tế làm việc tại nhà và số lượng hơn 80 tính năng quan trọng mới. Sau đây là những điểm nổi bật trong tháng 12...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ