AWS Server Migration Service hiện nay được bổ sung thêm tính năng hỗ trợ giám sát ứng dụng bằng công cụ Amazon CloudWatch Application Insights

AWS Server Migration Service (AWS SMS) hiện nay đã bổ sung hỗ trợ giám sát ứng dụng bằng Amazon CloudWatch Application Insights. Với việc tích hợp AWS SMS với Amazon CloudWatch Application Insights, b...

Xem thêm
Hành Trình Phân Tích Dữ Liệu

Phân tích, quản lý và tận dụng dữ liệu là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của mỗi công ty không chỉ ở thời đại này mà còn trong tương lai. Dữ liệu ngày càng gia tăng và mỗi công ty cũn...

Xem thêm
Recap of AWS re:Invent 2020

Năm nay, AWS re: Invent được tổ chức online và miễn phí. Nhưng cũng như mọi năm, các developer, kiến ​​trúc sư, và tất cả mọi người đều phải đối mặt với thử thách. Là lựa chọn nội dung re: Invent. Vì...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ