AWS Server Migration Service bổ sung hỗ trợ cho mã hóa AMI

AWS Server Migration Service (SMS) hiện cho phép người dùng lưu khối lượng máy chủ tại chỗ dưới dạng Amazon Machine Image (AMI) được mã hóa. Người dùng có thể sử dụng tính năng này để mã hóa tất cả dữ...

Xem thêm
AWS Server Migration Service bổ sung hỗ trợ cho việc migrate nhiều server

AWS Server Migration Service (SMS) hiện cung cấp hỗ trợ migrate nhiều server giúp migrate ứng dụng từ on-prem datacenter sang Amazon EC2 dễ dàng và hiệu quả hơn về chi phí. Người dùng có thể migrate...

Xem thêm
Dịch vụ AWS Server Migration cung cấp thêm tính năng hỗ trợ Import ứng dụng từ AWS Migration Hub.

Dịch vụ AWS Server Migration hiện đưa ra tính năng hỗ trợ import và migrate ứng dụng được khai thác bởi AWS Migration Hub. Tính năng này cho phép bạn nhanh chóng migrate các ứng dụng được xác định thô...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ