AWS Snowcone hiện hỗ trợ các luồng đa hướng và định tuyến bằng cách cung cấp instance có quyền truy cập trực tiếp vào các external network

AWS Snowcone hiện hỗ trợ các luồng phát đa hướng, định tuyến, cân bằng tải và các trường hợp sử dụng mạng khác bằng cách cho phép các instance trên thiết bị Snow có quyền truy cập trực tiếp vào extern...

Xem thêm
Giới thiệu những tính năng mà AWS Transfer Family hỗ trợ cho Amazon Elastic File System

AWS Transfer Family hiện hỗ trợ gửi file sang các hệ thống file Amazon Elastic File System (Amazon EFS), cho phép khách hàng của AWS Transfer Family dễ dàng cung cấp cho các đối tác kinh doanh và khác...

Xem thêm
AWS Server Migration Service hiện hỗ trợ khoảng thời gian sao chép hàng giờ

AWS Server Migration Service hiện hỗ trợ khoảng thời gian sao chép hàng giờ, cho phép khách hàng giảm thiểu thời gian downtime khi di chuyển máy chủ tại chỗ sang Amazon EC2

Xem thêm
CHỦ ĐỂ