AWS Server Migration Service bổ sung hỗ trợ cho việc migrate nhiều server

AWS Server Migration Service (SMS) hiện cung cấp hỗ trợ migrate nhiều server giúp migrate ứng dụng từ on-prem datacenter sang Amazon EC2 dễ dàng và hiệu quả hơn về chi phí. Người dùng có thể migrate...

Xem thêm
Dịch vụ AWS Server Migration cung cấp thêm tính năng hỗ trợ Import ứng dụng từ AWS Migration Hub.

Dịch vụ AWS Server Migration hiện đưa ra tính năng hỗ trợ import và migrate ứng dụng được khai thác bởi AWS Migration Hub. Tính năng này cho phép bạn nhanh chóng migrate các ứng dụng được xác định thô...

Xem thêm
AWS đơn giản hóa việc re-platform của Microsoft SQL Server Databases từ Windows sang Linux

AWS hôm nay đã đưa ra thông báo về tính sẵn sàng của chức năng hỗ trợ re-platforming cho Microsoft SQL Server, một công cụ scripting để giúp dễ dàng hiện đại hóa khối lượng công việc SQL Server sẵn có...

Xem thêm
CHỦ ĐỂ