Sử dụng AWS Secrets Manager để chuyển hướng nguồn AWS Data Migration Service của bạn và xác định thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu

Bắt đầu từ hôm nay, bạn có thể sử dụng AWS Secrets Manager để chuyển hướng thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu đích và nguồn của AWS Database Migration Service (DMS) . Chuyển hướng vòng thông tin xác thực là phương pháp hay nhất về Quản lý quyền truy cập và nhận dạng AWS (IAM) giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ của mình.

 

Để bắt đầu, hãy tạo và lưu trữ thông tin đăng nhập nguồn hoặc đích (hoặc cả hai) của bạn dưới dạng bí mật trong AWS Secrets Manager, sau đó cung cấp các chi tiết này cho AWS DMS. AWS DMS sẽ truy xuất thông tin đăng nhập từ AWS Secrets Manager mỗi khi nó cần kết nối với điểm cuối. Bằng cách lưu trữ thông tin đăng nhập trong AWS Secrets Manager, bạn có thể giảm chi phí duy trì hệ thống xác thực nguồn và đích DMS, bao gồm: kiểm tra, cập nhật và luân phiên thông tin đăng nhập liên quan đến cơ sở dữ liệu nguồn và đích của bạn. 

 

Tìm hiểu thêm về cách chuyển hướng vòng nguồn AWS DMS và thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu đích của bạn thông qua trình quản lý AWS Secrets tham khảo tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.

Category : Migration and transfer
Các tin khác
CMC TELECOM & AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS

Tháng 5/2022, AWS chính thức công bố CMC Telecom trở thành Well-Architected Partner AWS (Đối tác Kiến trúc Tối ưu AWS) tại Việt Nam. Theo đó, CMC Telecom đạt được sự công nhận của AWS trong việc thực hiện AWS Well-Architected tuân thủ 100% nguyên tắc và phương pháp của AWS.

Khám phá ngay
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS

Tháng 07/2021, PVcomBank đã cùng các chuyên gia công nghệ của CMC Telecom triển khai hệ thống trục tích hợp dịch vụ (ESB) chạy trên nền tảng OpenShift lên AWS cloud thành công. Đây là một bước tiến quan trọng cho các dự án công nghệ chuyển đổi số của PVcomBank trong năm 2021 và tương lai.

Khám phá ngay
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)

Amazon Redshift, kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất, hiện cung cấp khả năng di chuyển một cluster Amazon Redshift sang AWS Availability Zone khác (AZ). Tính năng này di chuyển một cluster đến AZ khác trong một bước mà không yêu cầu thay đổi ứng dụng. Người dùng có thể gọi hàm tái định vị trong trường hợp các hạn chế về tài nguyên trong một AZ nhất định đang làm gián đoạn các hoạt động của cluster, chẳng hạn như khả năng tiếp tục hoặc thay đổi kích thước một cluster.

Khám phá ngay