Giới thiệu những tính năng mà AWS Transfer Family hỗ trợ cho Amazon Elastic File System

AWS Transfer Family hiện hỗ trợ gửi file sang các hệ thống file Amazon Elastic File System (Amazon EFS), cho phép khách hàng của AWS Transfer Family dễ dàng cung cấp cho các đối tác kinh doanh và khách hàng của họ quyền truy cập vào các file được lưu trữ trong hệ thống file Amazon EFS một cách an toàn, nhất là cho các trường hợp sử dụng như dữ liệu phân phối, quy trình làm việc của chuỗi cung ứng, quản lý nội dung và các ứng dụng phục vụ web. 

 

Với lần ra mắt này, doanh nghiệp có thể sử dụng AWS Transfer Family và Amazon EFS để thực hiện quy trình transfer file của mình dựa vào lưu trữ file mà không ảnh hưởng đến khách hàng hoặc tích hợp ứng dụng của doanh nghiệp, đồng thời loại bỏ nhu cầu quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng transfer file nào.  

 

AWS Transfer Family hiện cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho việc transfer serverless file của Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) kể từ khi dịch vụ này ra mắt vào năm 2018. AWS Transfer Family hiện cũng hỗ trợ cho phép doanh nghiệp đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình migrate file sang AWS. Amazon EFS cung cấp hệ thống elastic file đơn giản và có thể mở rộng, được quản lý đầy đủ để sử dụng với các dịch vụ AWS và tài nguyên on-prem. Nó được xây dựng để mở rộng quy mô theo yêu cầu đến petabyte mà không làm gián đoạn ứng dụng, tự động phát triển hay thu nhỏ khi doanh nghiệp thêm hoặc xóa file, loại bỏ nhu cầu cung cấp và quản lý dung lượng để thích ứng với tốc độ tăng trưởng. 

 

Khi doanh nghiệp chọn Amazon EFS làm nơi lưu trữ dữ liệu cho máy chủ AWS Transfer Family của mình, các file được transfer qua Giao thức SFTP, FTP hay FTPS sẽ được lưu trữ trong hệ thống file Amazon EFS của doanh nghiệp. Các file đã chuyển sẽ có sẵn cho các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh mà hoạt động trên Amazon EC2, cũng như các ứng dụng container hay serverless hoạt động dựa vào các Amazon ECS, Amazon EKS, AWS Fargate và AWS Lambda. 

Tính năng này khả dụng ở tất cả các AWS Region cho phép AWS Transfer Family. Để bắt đầu, hãy tìm hiểu thêm bằng cách truy cập blog AWS News , trang sản phẩm AWS Transfer Family và hướng dẫn sử dụng hoặc đăng nhập vào AWS Transfer Family.

Category : Migration and transfer
Các tin khác
CMC TELECOM & AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS

Tháng 5/2022, AWS chính thức công bố CMC Telecom trở thành Well-Architected Partner AWS (Đối tác Kiến trúc Tối ưu AWS) tại Việt Nam. Theo đó, CMC Telecom đạt được sự công nhận của AWS trong việc thực hiện AWS Well-Architected tuân thủ 100% nguyên tắc và phương pháp của AWS.

Khám phá ngay
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS

Tháng 07/2021, PVcomBank đã cùng các chuyên gia công nghệ của CMC Telecom triển khai hệ thống trục tích hợp dịch vụ (ESB) chạy trên nền tảng OpenShift lên AWS cloud thành công. Đây là một bước tiến quan trọng cho các dự án công nghệ chuyển đổi số của PVcomBank trong năm 2021 và tương lai.

Khám phá ngay
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)

Amazon Redshift, kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất, hiện cung cấp khả năng di chuyển một cluster Amazon Redshift sang AWS Availability Zone khác (AZ). Tính năng này di chuyển một cluster đến AZ khác trong một bước mà không yêu cầu thay đổi ứng dụng. Người dùng có thể gọi hàm tái định vị trong trường hợp các hạn chế về tài nguyên trong một AZ nhất định đang làm gián đoạn các hoạt động của cluster, chẳng hạn như khả năng tiếp tục hoặc thay đổi kích thước một cluster.

Khám phá ngay