Dịch vụ AWS Server Migration cung cấp thêm tính năng hỗ trợ Import ứng dụng từ AWS Migration Hub.

Dịch vụ AWS Server Migration hiện đưa ra tính năng hỗ trợ import và migrate ứng dụng được khai thác bởi AWS Migration Hub. Tính năng này cho phép bạn nhanh chóng migrate các ứng dụng được xác định thông qua giai đoạn rà soát, loại bỏ đi nhu cầu tạo lại nhóm và do đó dẫn tới việc giảm đi thời gian migrate và giảm đi nguy cơ phát sinh lỗi trong quá trình migrate. 

Bạn có thể rà soát các server và tạo ra nhóm ứng dụng bằng cách sử dụng giao diện Migration Huh, CLI hay CSV import, và sử dụng những nhóm ứng dụng này cùng với dịch vụ Server Migration để thực hiện quá trình migrate ứng dụng.

AWS Migration Hub cung cấp 1 vị trí duy nhất để theo dõi quá trình migrate ứng dụng qua nhiều các giải pháp của AWS và đối tác.

 

Dịch vụ AWS Server Migration là dịch vụ agentless giúp bạn migrate khối lượng công việc từ môi trường VMWare vSphere và Microsoft Hyper-V on-prem lên AWS một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Dịch vụ này còn cung cấp hỗ trợ multi-server để cho phép phối hợp migrate 1 nhóm server, giúp điều phối quá trình migrate server với quy mô lớn dễ dàng hơn.

 

Việc sử dụng AWS Migration Hub hoặc AWS Server Migration Service không yêu cầu thêm bất kỳ chi phí nào. Bạn chỉ phải trả cho các công cụ migrate mà bạn sử dụng và bất kỳ tài nguyên nào đang được sử dụng trên AWS. Tất cả các khả năng của Server Migration Service đều được cung cấp miễn phí. Khách hàng chỉ cần trảcho các tài nguyên mà họ sử dụng như EBS và EC2. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập AWS Migration Hub , AWS Server Migration Service (SMS) và trang tài liệu kỹ thuật.

Category : Migration and transfer
Các tin khác
CMC TELECOM & AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS

Tháng 5/2022, AWS chính thức công bố CMC Telecom trở thành Well-Architected Partner AWS (Đối tác Kiến trúc Tối ưu AWS) tại Việt Nam. Theo đó, CMC Telecom đạt được sự công nhận của AWS trong việc thực hiện AWS Well-Architected tuân thủ 100% nguyên tắc và phương pháp của AWS.

Khám phá ngay
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS

Tháng 07/2021, PVcomBank đã cùng các chuyên gia công nghệ của CMC Telecom triển khai hệ thống trục tích hợp dịch vụ (ESB) chạy trên nền tảng OpenShift lên AWS cloud thành công. Đây là một bước tiến quan trọng cho các dự án công nghệ chuyển đổi số của PVcomBank trong năm 2021 và tương lai.

Khám phá ngay
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)

Amazon Redshift, kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất, hiện cung cấp khả năng di chuyển một cluster Amazon Redshift sang AWS Availability Zone khác (AZ). Tính năng này di chuyển một cluster đến AZ khác trong một bước mà không yêu cầu thay đổi ứng dụng. Người dùng có thể gọi hàm tái định vị trong trường hợp các hạn chế về tài nguyên trong một AZ nhất định đang làm gián đoạn các hoạt động của cluster, chẳng hạn như khả năng tiếp tục hoặc thay đổi kích thước một cluster.

Khám phá ngay