AWS Snowcone hiện hỗ trợ các luồng đa hướng và định tuyến bằng cách cung cấp instance có quyền truy cập trực tiếp vào các external network

AWS Snowcone hiện hỗ trợ các luồng phát đa hướng, định tuyến, cân bằng tải và các trường hợp sử dụng mạng khác bằng cách cho phép các instance trên thiết bị Snow có quyền truy cập trực tiếp vào external network. Bằng cách cung cấp các instance có quyền truy cập mạng lớp 2 mà không cần dịch hoặc lọc trung gian nào, khách hàng sẽ có được tính linh hoạt cao hơn đối với cấu hình mạng của thiết bị Snow cùng với hiệu suất mạng được cải thiện. Điều này khiến cho các use case trước đây vốn được coi là bất khả thi nay hoàn toàn có thể đạt được.

 

Trước lần ra mắt này, cấu hình mạng duy nhất có sẵn yêu cầu địa chỉ IP nội bộ được dịch qua NAT sang external elastic IP - cái mà kết nối với một trong các giao diện mạng vật lý trên thiết bị. Điều này đã ngăn cản các cấu hình mạng không hoạt động với NAT hoặc yêu cầu nhiều giao diện mạng vật lý. Giờ đây, khách hàng có thể đính kèm một instance trực tiếp vào bất kỳ giao diện mạng vật lý nào của thiết bị Snow và có tính linh hoạt cao hơn đối với cấu hình mạng.

Để sử dụng tính năng này, người dùng có thể tạo giao diện mạng trực tiếp, liên kết nó với một trong các giao diện mạng vật lý của thiết bị Snow, sau đó gắn nó vào một trong các instance của họ đang chạy trên đó. Mỗi giao diện mạng trực tiếp có thể được gán một thẻ VLAN và khách hàng cũng có thể tự do tùy chỉnh địa chỉ MAC. Nhiều giao diện mạng trực tiếp có thể được liên kết với một giao diện mạng vật lý duy nhất và với một instance duy nhất. 

 

Tính năng này khả dụng cho AWS Snowcones sản xuất từ 12/01/2021 và sẽ chỉ hoạt động tại các AWS Region nơi AWS Snowcone khả dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập tài liệu AWS Snowconetrang sản phẩm AWS Snowcone.

Category : Migration and transfer
Các tin khác
CMC TELECOM & AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS

Tháng 5/2022, AWS chính thức công bố CMC Telecom trở thành Well-Architected Partner AWS (Đối tác Kiến trúc Tối ưu AWS) tại Việt Nam. Theo đó, CMC Telecom đạt được sự công nhận của AWS trong việc thực hiện AWS Well-Architected tuân thủ 100% nguyên tắc và phương pháp của AWS.

Khám phá ngay
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS

Tháng 07/2021, PVcomBank đã cùng các chuyên gia công nghệ của CMC Telecom triển khai hệ thống trục tích hợp dịch vụ (ESB) chạy trên nền tảng OpenShift lên AWS cloud thành công. Đây là một bước tiến quan trọng cho các dự án công nghệ chuyển đổi số của PVcomBank trong năm 2021 và tương lai.

Khám phá ngay
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)

Amazon Redshift, kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất, hiện cung cấp khả năng di chuyển một cluster Amazon Redshift sang AWS Availability Zone khác (AZ). Tính năng này di chuyển một cluster đến AZ khác trong một bước mà không yêu cầu thay đổi ứng dụng. Người dùng có thể gọi hàm tái định vị trong trường hợp các hạn chế về tài nguyên trong một AZ nhất định đang làm gián đoạn các hoạt động của cluster, chẳng hạn như khả năng tiếp tục hoặc thay đổi kích thước một cluster.

Khám phá ngay