AWS Server Migration Service hiện hỗ trợ khoảng thời gian sao chép hàng giờ

AWS Server Migration Service hiện hỗ trợ khoảng thời gian sao chép hàng giờ, cho phép khách hàng giảm thiểu thời gian downtime khi di chuyển máy chủ tại chỗ sang Amazon EC2

 

AWS Server Migration Service là một dịch vụ không có tác nhân giúp khách hàng di chuyển khối lượng công việc tại chỗ sang AWS từ môi trường VMware vSphere và Microsoft Hyper-V dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nó cho phép khách hàng tự động hóa, lên lịch và theo dõi các bản sao gia tăng của khối lượng máy chủ trực tiếp, giúp điều phối quá trình di chuyển máy chủ quy mô lớn dễ dàng hơn. Trước đây, khách hàng chỉ có thể chọn từ 12 đến 24 giờ làm khoảng thời gian cho các lần nhân rộng máy chủ trực tiếp gia tăng của họ. Với thông báo này, khách hàng có thể chạy các incremental replication job của họ mỗi giờ.

 

Tính năng này hiện có trong tất cả các AWS Region nơi AWS Server Migration Service hiện khả dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập AWS Server Migration Service (SMS).

 

Category : Migration and transfer
Các tin khác
CMC TELECOM & AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS

Tháng 5/2022, AWS chính thức công bố CMC Telecom trở thành Well-Architected Partner AWS (Đối tác Kiến trúc Tối ưu AWS) tại Việt Nam. Theo đó, CMC Telecom đạt được sự công nhận của AWS trong việc thực hiện AWS Well-Architected tuân thủ 100% nguyên tắc và phương pháp của AWS.

Khám phá ngay
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS

Tháng 07/2021, PVcomBank đã cùng các chuyên gia công nghệ của CMC Telecom triển khai hệ thống trục tích hợp dịch vụ (ESB) chạy trên nền tảng OpenShift lên AWS cloud thành công. Đây là một bước tiến quan trọng cho các dự án công nghệ chuyển đổi số của PVcomBank trong năm 2021 và tương lai.

Khám phá ngay
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)

Amazon Redshift, kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất, hiện cung cấp khả năng di chuyển một cluster Amazon Redshift sang AWS Availability Zone khác (AZ). Tính năng này di chuyển một cluster đến AZ khác trong một bước mà không yêu cầu thay đổi ứng dụng. Người dùng có thể gọi hàm tái định vị trong trường hợp các hạn chế về tài nguyên trong một AZ nhất định đang làm gián đoạn các hoạt động của cluster, chẳng hạn như khả năng tiếp tục hoặc thay đổi kích thước một cluster.

Khám phá ngay