AWS Server Migration Service bổ sung hỗ trợ cho mã hóa AMI

AWS Server Migration Service (SMS) hiện cho phép người dùng lưu khối lượng máy chủ tại chỗ dưới dạng Amazon Machine Image (AMI) được mã hóa. Người dùng có thể sử dụng tính năng này để mã hóa tất cả dữ liệu sao chép được lưu trữ trong các ổ đĩa EBS của mình, cho phép người dùng dễ dàng migrate các khối lượng công việc có yêu cầu tuân thủ và bảo mật bổ sung.

SMS sử dụng customer master key (CMK) của AWS Key Management Service (AWS KMS) để mã hóa AMI, cung cấp cho người dùng tất cả các lợi ích liên quan đến việc sử dụng AWS KMS. Người dùng có thể chỉ định số nhận dạng CMK của riêng mình hoặc tận dụng CMK mặc định được EBS sử dụng.

 

AWS Server Migration Service là Dịch vụ đủ điều kiện HIPAA giúp người dùng migrate on-prem workload sang AWS từ môi trường VMware vSphere và Microsoft Hyper-V dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nó cho phép người dùng tự động hóa, lên lịch và theo dõi các bản sao gia tăng của khối lượng máy chủ trực tiếp. Mỗi khối lượng máy chủ được sao chép được lưu dưới dạng Amazon Machine Image (AMI) mới, có thể được khởi chạy dưới dạng một phiên bản EC2. Khả năng này khả dụng ở tất cả các AWS Region nơi mà AWS Server Migration Service hiện đang khả dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập AWS Server Migration Service (SMS).

Category : Migration and transfer
Các tin khác
CMC TELECOM & AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS

Tháng 5/2022, AWS chính thức công bố CMC Telecom trở thành Well-Architected Partner AWS (Đối tác Kiến trúc Tối ưu AWS) tại Việt Nam. Theo đó, CMC Telecom đạt được sự công nhận của AWS trong việc thực hiện AWS Well-Architected tuân thủ 100% nguyên tắc và phương pháp của AWS.

Khám phá ngay
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS

Tháng 07/2021, PVcomBank đã cùng các chuyên gia công nghệ của CMC Telecom triển khai hệ thống trục tích hợp dịch vụ (ESB) chạy trên nền tảng OpenShift lên AWS cloud thành công. Đây là một bước tiến quan trọng cho các dự án công nghệ chuyển đổi số của PVcomBank trong năm 2021 và tương lai.

Khám phá ngay
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)

Amazon Redshift, kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất, hiện cung cấp khả năng di chuyển một cluster Amazon Redshift sang AWS Availability Zone khác (AZ). Tính năng này di chuyển một cluster đến AZ khác trong một bước mà không yêu cầu thay đổi ứng dụng. Người dùng có thể gọi hàm tái định vị trong trường hợp các hạn chế về tài nguyên trong một AZ nhất định đang làm gián đoạn các hoạt động của cluster, chẳng hạn như khả năng tiếp tục hoặc thay đổi kích thước một cluster.

Khám phá ngay