AWS Database Migration Service hiện hỗ trợ sử dụng Amazon DocumentDB 4.0 làm nguồn

AWS Database Migration Service (AWS DMS) đã mở rộng chức năng bằng cách thêm hỗ trợ cho Amazon DocumentDB 4.0 làm nguồn. Amazon DocumentDB (với khả năng tương thích MongoDB) là một dịch vụ cơ sở dữ liệu tài liệu nhanh, có thể mở rộng, khả dụng cao và được quản lý đầy đủ hỗ trợ MongoDB workload. Là một cơ sở dữ liệu tài liệu, Amazon DocumentDB giúp dễ dàng lưu trữ, truy vấn và lập chỉ mục dữ liệu JSON. Sử dụng AWS DMS, giờ đây người dùng có thể thực hiện di chuyển trực tiếp từ các cụm Amazon DocumentDB 4.0 sang bất kỳ mục tiêu được hỗ trợ AWS DMS nào với thời gian chết tối thiểu.       

 

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Sử dụng Amazon DocumentDB (với khả năng tương thích MongoDB) làm nguồn

 

Để biết tính khả dụng của AWS DMS theo khu vực, vui lòng tham khảo AWS Region TableCategory : Migration and transfer
Các tin khác
CMC TELECOM & AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS

Tháng 5/2022, AWS chính thức công bố CMC Telecom trở thành Well-Architected Partner AWS (Đối tác Kiến trúc Tối ưu AWS) tại Việt Nam. Theo đó, CMC Telecom đạt được sự công nhận của AWS trong việc thực hiện AWS Well-Architected tuân thủ 100% nguyên tắc và phương pháp của AWS.

Khám phá ngay
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS

Tháng 07/2021, PVcomBank đã cùng các chuyên gia công nghệ của CMC Telecom triển khai hệ thống trục tích hợp dịch vụ (ESB) chạy trên nền tảng OpenShift lên AWS cloud thành công. Đây là một bước tiến quan trọng cho các dự án công nghệ chuyển đổi số của PVcomBank trong năm 2021 và tương lai.

Khám phá ngay
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)

Amazon Redshift, kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất, hiện cung cấp khả năng di chuyển một cluster Amazon Redshift sang AWS Availability Zone khác (AZ). Tính năng này di chuyển một cluster đến AZ khác trong một bước mà không yêu cầu thay đổi ứng dụng. Người dùng có thể gọi hàm tái định vị trong trường hợp các hạn chế về tài nguyên trong một AZ nhất định đang làm gián đoạn các hoạt động của cluster, chẳng hạn như khả năng tiếp tục hoặc thay đổi kích thước một cluster.

Khám phá ngay