Amazon Redshift mang lại hiệu suất cold query tốt hơn cho ba vùng AWS region mới

Hiệu suất cold query được cải thiện hiện khả dụng ở các khu vực Nam Mỹ (São Paulo), Canada (Central) và Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai).

Với cải tiến này, Amazon Redshift có thể xử lý các truy vấn nhanh hơn gấp 2 lần trong trường hợp chúng cần được biên dịch. Cải tiến này mang lại hiệu suất truy vấn tốt hơn khi tạo cluster Redshift mới, tích hợp workload hoặc sau khi cập nhật phần mềm của cluster hiện có. Các cải tiến hiệu suất truy vấn này có sẵn miễn phí và người dùng không cần thực hiện hành động nào để bật tính năng này trên các cluster của mình.   

 

Với bản cập nhật này, biên dịch truy vấn được mở rộng thành dịch vụ biên dịch serverles. Chúng tôi cũng đang phát hành bộ nhớ đệm không giới hạn để lưu trữ các đối tượng đã biên dịch nhằm tăng số lần truy cập vào bộ nhớ cache, từ 99,60% lên 99,95%, khi các truy vấn quan trọng của người dùng được gửi đến Amazon Redshift. 

 

Khi các truy vấn được gửi đến Amazon Redshift, công cụ thực thi truy vấn sẽ biên dịch truy vấn thành mã máy và phân phối nó đến các nút cluster. Mã đã biên dịch thực thi nhanh hơn vì nó loại bỏ chi phí sử dụng trình thông dịch. Đối với cluster mới không có bộ đệm mã hoặc sau khi cluster hiện có được nâng cấp với bản phát hành mới nhất, bộ đệm mã được xóa và các truy vấn phải trải qua quá trình biên dịch truy vấn. Do đó, độ trễ của truy vấn có thể thay đổi, có thể không đáp ứng yêu cầu của một số workload. Với bản cập nhật này, bộ nhớ cache không giới hạn giảm thiểu nhu cầu biên dịch mã và khi cần biên dịch thì sẽ có thể mở rộng thành biên dịch song song để tăng tốc workload của người dùng. Mức độ tăng tốc độ workload phụ thuộc vào độ phức tạp và tính đồng thời của nó. Để tìm hiểu thêm về biên dịch mã, hãy xem Xử lý Truy vấn trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển cơ sở dữ liệu.   

 

Cải thiện hiệu suất cold query hiện có sẵn ở Đông Hoa Kỳ (Ohio, N. Virginia), Tây Hoa Kỳ (N. California, Oregon), Canada (Central), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, Mumbai), EU (Frankfurt , Ireland, London) và khu vực Nam Mỹ (São Paulo).

 

Category : Database
Các tin khác
CMC TELECOM & AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS

Tháng 5/2022, AWS chính thức công bố CMC Telecom trở thành Well-Architected Partner AWS (Đối tác Kiến trúc Tối ưu AWS) tại Việt Nam. Theo đó, CMC Telecom đạt được sự công nhận của AWS trong việc thực hiện AWS Well-Architected tuân thủ 100% nguyên tắc và phương pháp của AWS.

Khám phá ngay
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS

Tháng 07/2021, PVcomBank đã cùng các chuyên gia công nghệ của CMC Telecom triển khai hệ thống trục tích hợp dịch vụ (ESB) chạy trên nền tảng OpenShift lên AWS cloud thành công. Đây là một bước tiến quan trọng cho các dự án công nghệ chuyển đổi số của PVcomBank trong năm 2021 và tương lai.

Khám phá ngay
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)

Amazon Redshift, kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất, hiện cung cấp khả năng di chuyển một cluster Amazon Redshift sang AWS Availability Zone khác (AZ). Tính năng này di chuyển một cluster đến AZ khác trong một bước mà không yêu cầu thay đổi ứng dụng. Người dùng có thể gọi hàm tái định vị trong trường hợp các hạn chế về tài nguyên trong một AZ nhất định đang làm gián đoạn các hoạt động của cluster, chẳng hạn như khả năng tiếp tục hoặc thay đổi kích thước một cluster.

Khám phá ngay