Amazon Redshift hiện hỗ trợ kiểm soát truy cập chi tiết trên các lệnh COPY và UNLOAD

Giờ đây, bạn có thể cấp đặc quyền để chạy các lệnh COPY và UNLOAD cho những người dùng và nhóm khác trong cluster Amazon Redshift của mình để tạo chính sách kiểm soát truy cập chi tiết hơn.

Amazon Redshift đã cho phép các lệnh COPY và UNLOAD chạy với các vai trò AWS Identity and Access Management (IAM) được gắn vào cluster, và với đặc quyền AssumeRole mới, bạn có thể hạn chế những người dùng và nhóm khác có thể chạy các lệnh này. Ví dụ: bạn chỉ có thể cấp cho người dùng hoặc nhóm cần chạy trích xuất, chuyển đổi, tải (ETL), đặc quyền AssumeRole để truy cập vai trò IAM cần thiết để chạy các lệnh COPY hoặc UNLOAD và thu hồi đặc quyền này từ tất cả người dùng và nhóm khác.

 

Để biết thêm thông tin và ví dụ, hãy xem cấp AssumeRole trong Amazon Redshift Database developer Guide.Category : Database
Các tin khác
CMC TELECOM & AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS
CMC Telecom trở thành đối tác “Kiến trúc sư chuyển đổi số tối ưu” của AWS

Tháng 5/2022, AWS chính thức công bố CMC Telecom trở thành Well-Architected Partner AWS (Đối tác Kiến trúc Tối ưu AWS) tại Việt Nam. Theo đó, CMC Telecom đạt được sự công nhận của AWS trong việc thực hiện AWS Well-Architected tuân thủ 100% nguyên tắc và phương pháp của AWS.

Khám phá ngay
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS
PVcomBank lựa chọn CMC Telecom cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây của AWS

Tháng 07/2021, PVcomBank đã cùng các chuyên gia công nghệ của CMC Telecom triển khai hệ thống trục tích hợp dịch vụ (ESB) chạy trên nền tảng OpenShift lên AWS cloud thành công. Đây là một bước tiến quan trọng cho các dự án công nghệ chuyển đổi số của PVcomBank trong năm 2021 và tương lai.

Khám phá ngay
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)
Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)

Amazon Redshift, kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất, hiện cung cấp khả năng di chuyển một cluster Amazon Redshift sang AWS Availability Zone khác (AZ). Tính năng này di chuyển một cluster đến AZ khác trong một bước mà không yêu cầu thay đổi ứng dụng. Người dùng có thể gọi hàm tái định vị trong trường hợp các hạn chế về tài nguyên trong một AZ nhất định đang làm gián đoạn các hoạt động của cluster, chẳng hạn như khả năng tiếp tục hoặc thay đổi kích thước một cluster.

Khám phá ngay