Amazon Redshift cải thiện khả năng di chuyển các cluster giữa các AWS Availability Zones (AZ)

Amazon Redshift, kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất, hiện cung cấp khả năng di chuyển một cluster Amazon Redshift sang AWS Availability Zone khác (AZ). Tính năng này di chuyển một cluster đến AZ khác trong một bước mà không yêu cầu thay đổi ứng dụng. Người dùng có thể gọi hàm tái định vị trong trường hợp các hạn chế về tài nguyên trong một AZ nhất định đang làm gián đoạn các hoạt động của cluster, chẳng hạn như khả năng tiếp tục hoặc thay đổi kích thước một cluster. 

 

Amazon Redshift cung cấp khả năng phục hồi trong trường hợp có một điểm lỗi duy nhất trong một cluster bao gồm tự động phát hiện và khôi phục từ lỗi ổ đĩa và node. Tính năng tái định cư sẽ bổ sung thêm các mức khả dụng trong trường hợp các vấn đề ở mức AZ đang ngăn cản các cluster hoạt động tối ưu. Người dùng có thể bật khả năng tái định vị cluster của mình bằng cách sửa đổi cài đặt cấu hình cluster trong bảng điều khiển Amazon Redshift, API hoặc CLI. Khi một cluster được chuyển đến AZ khác, cluster mới sẽ có cùng điểm cuối để các ứng dụng có thể tiếp tục hoạt động mà không cần sửa đổi. Người dùng có thể dễ dàng thực hiện việc di dời cluster của mình bằng bảng điều khiển Amazon Redshift, API hoặc CLI. Khi khả năng định vị lại cluster được bật, Amazon Redshift cũng sẽ định vị lại cluster của người dùng trong các tình huống mà các vấn đề ở mức AZ ngăn cản hoạt động của cluster tối ưu.

 

Tính năng này có sẵn để sử dụng trên các cluster tận dụng họ cá thể RA3. RA3 hỗ trợ phân tách tài nguyên máy tính và lưu trữ cho phép thực hiện một số tính năng chính bao gồm việc di dời, điều này được đảm bảo vì  tài nguyên máy tính hiện có thể được chuyển đến một AZ mới và tận dụng một bản sao nhất quán của dữ liệu của cluster trong Redshift Managed Storage (RMS).

 

Khả năng định vị lại cluster khả dụng ở tất cả các khu vực thương mại nơi RA3 được hỗ trợ.

 

Category : Database
Các tin khác
CMC TELECOM & AWS
Bảo vệ Tài khoản AWS của bạn thông qua tính năng Xác Thực Đa Nhân Tố MFA
Bảo vệ Tài khoản AWS của bạn thông qua tính năng Xác Thực Đa Nhân Tố MFA

Xác thực đa nhân tố (MFA), yêu cầu nhiều thực thể xác thực người dùng vào tài khoản. MFA là cấp độ bảo mật tiếp theo sau bảo vệ bằng mật khẩu. MFA thường là mã thông báo bảo mật hoặc mã được tạo trên một thiết bị riêng biệt để xác thực và đảm bảo rằng tài khoản được đăng nhập bởi chính người thực hiện hoặc ai đó đang cố gắng xâm phạm tài khoản của bạn mà không có sự cho phép. Giả sử ai đó đã lấy được mật khẩu tài khoản của bạn, nếu tính năng MFA được bật trên tài khoản đó, họ sẽ không thể truy cập vì không có mã thông báo bảo mật hoặc thiết bị cần thiết để đăng nhập tài khoản đó. Để bảo vệ tài khoản AWS của người dùng, AWS cũng cung cấp các cách khác nhau để kích hoạt xác thực MFA. Blog này sẽ thảo luận về các phương pháp bật xác thực đa nhân tố trên tài khoản AWS của bạn để tăng cường bảo mật.

Khám phá ngay
Tránh những chi phí Không mong muốn cho các Công ty Startup khi xây dựng nền tảng trên AWS
Tránh những chi phí Không mong muốn cho các Công ty Startup khi xây dựng nền tảng trên AWS

Hiện nay, một công ty khởi nghiệp phải đối mặt với rất nhiều thách thức cạnh tranh, trong khi doanh nghiệp muốn tập trung thời gian vào sự đổi mới sản phẩm để phù hợp với thị trường, đồng thời không lo lắng về cơ sở hạ tầng cơ bản hoặc chi phí không mong muốn. RightScale, một công ty quản lý điện toán đám mây ước tính rằng chi phí lãng phí trung bình khoảng 35%, với các công ty vừa và nhỏ bội chi nhiều nhất. Với lưu ý này, AWS đã tạo ra hướng dẫn sử dụng tài nguyên đám mây hiệu quả để đảm bảo rằng công ty khởi nghiệp của sẽ không chi tiêu hàng nghìn đô la do mức tăng đột biến có thể được ngăn chặn thông qua giám sát hoặc cảnh báo. Các phương pháp này bao gồm bảo mật, giám sát và quản lý chi phí cơ bản; đồng thời đi sâu vào vấn đề chủ động thiết lập cảnh báo về việc sử dụng dịch vụ bất thường do cung cấp quá mức dịch vụ/cấu hình sai

Khám phá ngay
Đánh giá Hệ thống theo Khung Tiêu Chuẩn Kiến Trúc Tối ưu (Well - Architected Framework)
Đánh giá Hệ thống theo Khung Tiêu Chuẩn Kiến Trúc Tối ưu (Well - Architected Framework)

Là một khung đầy đủ các tiêu chuẩn và phương pháp thực hành tốt nhất để giúp người dùng xây dựng các ứng dụng đám mây một cách đáng tin cậy, an toàn và hiệu suất cao.

Khám phá ngay